Bătrâni din Pașcani în atenția premierului și al președintelui României

So?ii Gheorghe, troche în vârst? de 74 de ani ?i Janita, în vârst? de 73 de ani din cartierul Fânânele, Municipiul Pa?cani, au afirmat c? institu?iile locale ?i chiar cele jude?ene, nu au ac?ionat în nici un fel, dup? ce locuin?a lor a fost distrus? de unul dintre vecini, drept fapt pentru care familia a ajuns s? se adreseze premierului ?i pre?edintelui României.

Familia spune c? locuin?a le este inundat? ?i c? pere?ii locuin?ei sunt în pericol s? se pr?bu?easc? deoarece vecinii lor, Vasile ?i Mihai Arseni, au construit o fos? ?eptic?, mult prea aproape de casa lor. Infiltra?iile de ap? din p?mânt provocându-le daune.

B?trânii au apelat la ajutorul autorit??ilor, pentru a rezolva problema cu care se confrunt?, îns? to?i cei care au aflat despre cazul familiei Cozma din Fântânele, începând cu primarul, procurori, poli?i?i pân? la premier ?i pre?edinte, au spus c? fosa nu poate fi interzis?, nici d?râmat? ?i c? aceast? problem? nu este de competen?a lor.

Dat fiind faptul c? vecinii acuza?i nu au fost g?si?i, nu exist? nici o declara?ie din partea acestora.

Surs?

 

Comentarii

comentarii