Bebeluș abandonat de părinți

În urm? cu o lun? de zile Mihai Stefan Lungu, diagnosis  un bebelu? de 11 luni a fost abandonat la Spitalul de Urgen?? din Pa?cani de mama sa care abia îl n?scuse ?i a plecat în str?in?tate la munc?. La fel ?i tat?l s?u, Ion Gurzum, în vârst? de 43 de ani, a l?sat copilul în grja fiului s?u ?i a plecat peste hotare.

Micu?ul provine dintr-o rela?ie de concubinaj dintre cei doi ?i a fost adus mar?i, 26 martie, la Spitalul de Urgen?? din Pa?cani la recomandarea unui medic de familie din comuna Criste?ti.

Copila?ul nu suferea de nici o boal?, potrivit medicilor, îns? Vasile Gurzum, de numai 18 ani, le-a spus medicilor situa?ia în care b?ie?elul a ajuns în grija lui, iar a doua zi de la internare a hot?rât s? îl abandoneze în spital deoarece nu era în stare s?-l creasc?.

Florentina Costea, asistenta social? a unit??ii medicale, a anun?at atât Serviciul de Asisten?? Social? a Prim?riei din Criste?ti, Poli?ia Pa?cani cât ?i Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Ia?i pentru efectuarea unei anchete ?i luarea unei m?suri cu privire la aceast? situa?ie.

Momentan, bebelu?ul este internat în sec?ia de Pediatrie a Spitalului de Urgen??. Dac? mama nu se va întoarce s? îl ia acasa, ?tefan va ajunge în grija unui asistent maternal printr-o decizie a Direc?iei Generale de Asisten?a Social? ?i Protec?ia Copilului Ia?i.

Poli?ia Pa?cani a deschis o anchet?, iar conform comisarului-?ef Tiberiu Dogaru p?rin?ii bebelu?ului risc? o pedeaps? cu închisoarea dac? vor fi g?s?i vinova?i pentru infrac?iunea de abandon.

Sursa

 

Comentarii

comentarii