Bianca Drăguşanu a făcut avort

desc?rcare (2)Bianca Dr?gu?anu a f?cut avort sâmb?t?, sovaldi iar so?ul ei a înso?it-o la clinic?.

Victor Slav i-a confirmat lui M?ru?? c? Bianca era îns?rcinat? în trei s?pt?mâni, ceea ce indic? faptul c? avortul a fost f?cut la recomandarea mediciului dup? opera?ia de la Budapesta.

Dup? o astfel de opera?ie, care a presupus anestezie general?, o sarcin? este supus? unor riscuri, iar medicii recomand? întrerupere.

C?t?lin M?ru?? a povestit c? Bianca a izbucnit în lacrimi în fa?a reporterilor emisiunii când a fost rugat? s? confirme povestea ?i întreba cum o s? îi spun? mamei sale.

Sursa

Comentarii

comentarii