Biblioteca din Pașcani, deschisă și sâmbătă

HPIM0102Biblioteca din Pa?cani va r?mâne deschis? ?i în zilele de sâmb?t?. Tribunalul Muncii a respins cererea unui grup de salaria?i de a fi modificat programul institu?iei.

Ve?ti bune pentru iubitorii de lectur? din Pa?cani. Biblioteca Municipal? va r?mâne deschis? cel pu?in o zi în fiecare weekend, ed chiar dac? o parte din salaria?i au f?cut eforturi ca institu?ia s? fie închis? sâmb?t?. Tribunalul Muncii Ia?i a respins, de curând, cererea de modificare a programului, dar ?i de recunoa?tere ?i plata unor ore suplimentare, dup? ce doi biliotecari ?i îngrijitorul institu?iei au deschis dou? procese în anul 2012. Mai mult, reclamantele au depus mai multe plângeri la institu?iile de control ale statului, cu sprijinul fostului primar Grigore Cr?ciunescu. To?i au ajuns la concluzia c? preten?iile salaria?iilor nu sunt justificate ?i c? o institu?ie de cultur? trebuie s? fie deschis? publicului mai ales la sfâr?it de s?pt?mân?.

Hot?rârile instan?ei pot fi atacate cu recurs. Biblioteca a fost reprezentat? de avocat Tamara Poruciuc, în urma unei decizii a Consiliului de Administra?ie al institu?iei. Dac? hot?rârile instan?ei vor r?mâne definitive, atunci reclamantele ar trebui s? pl?teasc? ?i cheltuielile de judecat?. P??c?nenii sunt mul?umi?i de aceast? decizie. Unii dintre ei vor ca Biblioteca s? fie deschis? ?i duminic?, când cititorii au timp liber s? vin? dup? c?r?i.
Salaria?ii au solicitat ini?ial s? fie modificat programul insitu?iei, a?a încât s? nu mai lucreze în zilele de sâmb?t?. Dup? ce inspectorii ITM au ar?tat c? programul bibliotecii este legal, reclamantele au cerut plata la dublu a orelor lucrate sâmb?ta, considerând c? sunt suplimentare. Instan?a a constatat c? programul de lucru de 40 de ore pe s?pt?mân? nu a fost dep??it ?i c? orele suplimentare nu pot fi pl?tite, ci doar compensate cu zile libere conform Legii 283/2011.

Comentarii

comentarii