Biserica creştin-ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Mucenic Pantelimon

Icoana Sfantului Mare Mucenic Pantelimon
Biserica îl cinste?te ast?zi  pe Sfântul Mucenic Pantelimon, shop numit ?i “doctorul f?r? de argin?i”. Sfântul Pantelimon este considerat ocrotitorul medicilor ?i t?m?duitorul bolnavilor, sovaldi el este un model de doctor, physician slujitor si cre?tin urm?tor lui Hristos.

Marele Mucenic este originar din ?inuturile Nicomidiei ?i a tr?it în vremea împ?ratului Maximian Galeriu. El a studiat medicina, dobândind multe cuno?tin?e si o în?elepciune aleasa.  Acesta a fost remarcat de împ?rat ?i ales drept medic al s?u.

Botezat în numele lui Hristos, Sfântul Pantelimon  f?cea multe  vindec?ri, bolile  incurabile ?i neputin?ele oamenilor  pierind în fa?a iubirii si credin?ei sale. Mucenicul f?cea deseori minuni datorit? harului primit, cât ?i prin tratamentele pe care le administra celor bolnavi.

Acesta era o persoan? modest? ?i milostiv?, averea sa împ?r?ind-o s?rcilor, iar celor vindeca?i  de boli nu le cerea nimic în schimb.  Astfel, el a primit denumirea de  “doctor f?r? de argin?i”.

Sfântul Pantelimon este s?rb?torit ast?zi de c?tre p??c?neni în parohia Bl?ge?ti, unde exist? o capel? sfin?it? sub ocrotirea sa.

Sursa

Comentarii

comentarii