Biserica Ortodoxă vrea să interzică nunțile de sâmbătă

aranjamente-florale-pentru-biserica-758Biserica Ortodox? Român? ar putea s? interzic? nun?ile din ziua de sâmb?t?. Reprezentan?ii Bisericii sus?in c? petrecerile de dup? nunt? îi împiedic? pe enoria?i s? se trezeasc? duminic? diminea?a s? mearg? la slujb?.

Biserica Ortodox? Român? urm?re?te s? înlesneasc? participarea credincio?ilor la slujba de duminic?. În acest sens, tadalafil s-a cerut interzicerea nun?ilor de sâmb?t?. Aceste nun?i sunt urmate de petreceri, health din cauza c?rora credincio?ii nu se pot trezi duminic? diminea?a pentru a merge la slujb?.

Este normal s? nu se mai oficieze cununia sâmb?t? din considerentul c? dup? slujba religioas? urmeaz? o petrecere. Sâmb?t? seara oamenii merg la petrecere, unhealthy care se prelunge?te ?i duminica. Lumea normal?, care pretinde c? este cre?tin?, ar trebui s? fie prezent? duminica la biseric?. Din cauza acestor petreceri, de oboseal? sau din alte motive, nu mai pot participa la slujba de duminic?“, a explicat protopopul de Bârlad, preotul paroh Vasile Laiu.

În plus, acesta sus?ine c? exist? o rânduial? canonic? veche a bisericii, în care este prev?zut c? slujbele religioase de cununie trebuie s? se fac? numai dup? Sfânta Liturghie, slujba care se ?ine duminica.

Biserica trebuie s?-?i intre în drepturi. A?a cum o lege trebuie respectat? în stat, a?a trebuie respectat? ?i legea bisericeasc?, care nu este de un an – doi, ci este de 2.000 de ani. Taina cununiei, a?a cum o cere Biserica, trebuie f?cut? din credin??. Dac? unii o fac pentru fal? ?i dar, asta este treaba lor. Aceast? obisnuin?? de a se face taina cununiei s?mb?ta este o orânduial? oarecum impus? de vremurile comuniste, care s-a perpetuat ?i în zilele noastre“, a mai spus reprezentantul Bisericii.

Dac? Biserica Ortodox? Român? va da o dispozi?ie în acest sens, persoanele care au rezervat restaurante pentru petreceri de nun?i pentru nop?ile de sâmb?t? spre duminic? vor trebuie s? le reprogrameze.

Patriarhia Român? interzice nun?ile în aer liber. Preo?ii vor oficia cununii doar în biseric?.

Anul trecut, Biserica Ortodox? Român? a luat o alt? hot?râre drastic? în ceea ce prive?te oficierea nun?ilor ?i a botezurilor, ?i anume aceea ca ele s? aib? loc doar în biserici, pentru a p?stra sacralitatea tainelor religioase.

Mai mult, Biserica a interzis aceste ceremonii în m?n?stiri, din cauza codurilor vestimentare din aceste l?ca?uri, care nu pot fi respectate de nunta?i.

Sursa

Comentarii

comentarii