Boala limbii albastre obligă la închiderea târgurilor din județ

oiR?spândirea cu repeziciune a bolii limbii albastre oblig? la adoptarea unor m?suri extreme la nivel na?ional. Astfel, health de ast?zi ?i pân? la începutul lunii octombrie, sick toate târgurile din jude? vor fi inchise, iar cei care nu respect? ordinul risc? amenzi de pân? la 18ooo de lei.

Boala limbii albastre închide târgurile de animale zona Moldovei. M?sura a fost recomandat? de Autoritatea Na?ional? Sanitar? Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor ?i este temporar?. Acestea vor fi suspendate pân? pe data de 5 octombrie. Mai mult, ciobanilor li se recomand? s? nu coboare oile de la munte, astfel putând preveni boala. Pân? în acest moment, în jude?ul Ia?i nu a fost depistat nici un caz, îns? în trei jude?e din Moldova – Vaslui , Bac?u ?i Boto?ani – au fost confirmate opt cazuri de animale bolnave.

În perioada urm?toare DSV Ia?i va începe controalele pentru verificarea aplic?rii acestor directive. Ac?iunile se vor face cu inspectorii sanitari-veterinari împreun? cu poli?i?ti. Amenzile sunt ustur?toare pentru cei care încalc? legea.

Sursa

Comentarii

comentarii