Bogăţia Ciprului a intrat în atenţia Rusiei

   “Nu va exista nicio variant? u?oar? pentru Cipru, physician dup? ce Parlamentul a respins termenii oferi?i de Troica”, buy a declarat ast?zi Frederik Ducrozet, economist la Credit Agricole. Nici chiar Rusia nu e atât de “dulce” precum vrea s? par?.

Cipru ?i Rusia se preg?tesc ast?zi s? intre într-o nou? rund? de negocieri cu privire la împrumutul de mai multe miliarde de dolari pe care Moscova este dispus? s? îl acorde.

Prim-ministrul Ciprului, Michalis Sarris, a declarat pentru agen?ia de pres? RIA Novosti ca delega?ia sa negociaz? termenii ajutorului financiar, în schimbul unor ac?iuni din b?ncile ??rii, dar mai ales a rezervelor de gaz ale insulei.

“C?ut?m, într-adev?r, sprijin, dar într-un mod în care s? fie profitabil ?i pentru Rusia. În timpul discu?iilor au fost puse foarte multe condi?ii, legate de b?nci, gaz natural ?i alte bunuri, pe baza c?rora putem trata cu Rusia”, a spus Michalis Sarris.

Dar rezervele de gaz ale Ciprului ar putea s? nu fie atât de u?or de înstr?inat. Turcia s-ar putea opune în?elegerii, cu atât mai mult cu cât ?ar? nu a recunoscut niciodat? actualele grani?e maritime ale insulei, de la divizarea acesteia din 1974.

În ultimii ani, Cipru a devenit o alternativ? promi??toare pentru livrarea de gaz în Europa. În 2011, compania Noble Energy, cu sediul în Texas, a început procesul de extrac?ie în sudul insulei, anun?ând mai târziu în acela?i an ca a descoperit în zona aproape 200 de miliarde de metri cub de gaz.

Dup? ce a respins propunerea de bailout a Uniunii, Ciprul ar fi primit o ofert? din partea gigantului rusesc Gazprom, prin care compania de stat îi acord? împrumutul de care ?ara avea nevoie, în schimbul dreptului de a dispune de rezervele sale de gaz natural. Purt?torul de cuvânt al Gazprom a negat informa?ia, îns? zvonurile persist?. O televiziune cipriot?, citat? de site-ul CNS News, a  anun?at c? oficialii companiei ar fi înaintat aceast? ofert? pre?edintelui Nicos Anastasiades duminic? seara.

Mai mult, potrivit Daily Mail, Rusia a ochit Cipru ?i din perspectiv? unor oportunit??i de stabilire a unei baze navale. Marina ruseasc? are deja în zon? o astfel de baz?, în portul sirian Tartus, dar existen?a acesteia ar putea fi pus? în pericol, în cazul în care ar pica regimul Assad.

Parlamentul cipriot a respins s?pt?mâna aceasta o tax? pe depozite bancare, condi?ie impus? de statele zonei euro pentru un pachet de împrumuturi externe de 10 miliarde de euro. Autorit??ile au fost nevoite s? închid? b?ncile pân? mar?i, pentru a împiedica eventuale retrageri masive de depozite.

 

Sursa

Comentarii

comentarii