Bugetarii vor beneficia de majorări salariale anuale, începând cu 2014

noua-lege-a-salarizarii-incepand-cu-2014-bugetarii-vor-beneficia-de-majorari-salariale-anuale-18455104„Începând cu anul 2014 se vor acorda, cure etapizat, diagnosis major?ri salariale cu încadrare în plafoanele de cheltuieli ale bugetului general consolidat. În situa?ia în care, prin utilizarea valorii coeficientului I de 800 lei, va rezulta un salariu de baz? mai mic decât salariul de baz? actual, se va men?ine în plat? salariul de baz? actual pân? când major?rile succesive acordate vor ajunge la nivelul acestui salariu de baz?. În situa?ia în care, prin utilizarea valorii coeficientului I de 800 lei, va rezulta un salariu de baz? mai mare decât cel de?inut în prezent, se vor acoda major?ri salariale anuale succesive astfel încât s? se ajung? la nivelul salariului de baz? nominal prev?zut de Legea-cadru, modificat?”, potrivit unui document intrat în posesia Mediafax.

Surse guvernamentale au declarat pentru Mediafax c? acest sistem presupune ca major?rile salariale s? fie acordate numai acelor func?ionari al c?ror salariu de încadrare este mai mic decât cel care va rezulta din noua lege, în timp ce ceilal?i func?ionari, cu un salariu mai mare, vor r?mâne cu acela?i salariu pân? vor fi „ajun?i din urm?”.

„În prezent exist? diferen?e foarte mari între salariul de încadrare pentru acelea?i func?ii, dar exercitate în institu?ii publice diferite. De exemplu, un contabil dintr-o institu?ie public? are un salariu mai mare decât un alt contabil dintr-o alt? institu?ie public?. Prin sistemul propus, se urm?re?te o oarecare egalizare între aceste salarii de încadrare, dar asta va presupune ca major?rile salariale s? fie acordate doar pentru acei func?ionari cu salarii mai mici, iar ceilalal?i func?ionari s? nu beneficieze de aceste major?ri”, au ar?tat sursele.

 

 

Comentarii

comentarii