Bugetul județului Iași pentru 2014: Pe ce se vor duce banii

imprumut-baniPentru anul 2014, medical drumurile jude?ene nu mai prezint? interes. Mai atractive sunt aeroportul interna?ional ?i cultura ?i religia. Astfel, ambulance pentru drumuri s-au alocat doar 20 milioane de lei, ambulance de opt ori mai pu?in decât la aeroport. Pentru anul în curs se estimeaz? venituri de 700 milioane lei.

Prim?ria Ia?i, mai apoi Consiliul Jude?ean, au publicat proiec?ia bugetar? pentru 2014. Sumele alocate pentru cheltuieli au urm?toarele destina?ii: Societatea ApaVital SA, aflat? în subordinea Consiliului Jude?ean, va primi 2,1 milioane de lei, Camera Agricol? Jude?ean? va încasa 1,1 milioane de lei. Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului (DGASPC) va primi 165 milioane de lei, unitatea medico-social? de la Bivolari va primi 1,2 milioane lei, iar cea de la R?duc?neni va beneficia de aproape un milion de lei. Direc?ia Jude?ean? de Administrare a Drumurilor ?i Podurilor (DJADP) Ia?i s-a ales cu 23 milioane de lei, în timp ce pentru Aeroportul Interna?ional Ia?i au fost prev?zute 172,7 milioane lei. Centrul Jude?ean de Resurse ?i Asisten?? Educa?ional? Ia?i va beneficia de 3,4 milioane de lei, în timp ce Colegiul Tehnic “Ion Holban” ar urma s? primeasc? 5 milioane de lei. Liceul Special “Vasile Pavelcu” se va alege cu 6,9 milioane de lei, iar ?coala Gimnazial? Pa?cani va primi 2,4 milioane lei. Pentru Liceul Special “Moldova” Târgu Frumos au fost aloca?i 3,4 milioane lei. Consiliul Jude?ean Ia?i a alocat 50,4 milioane de lei. Maternitatea Cuza Vod? va primi 109.000 lei, în timp ce Spitalul de Neurochirurgie va beneficia de 11,5 milioane de lei. Spitalul de Boli Infec?ioase Sf. Parascheva va primi 3,2 milioane de lei, în timp ce Spitalul de Copii Sf. Maria va beneficia de 10,4 milioane de lei. Maternitatea Cuza Vod? va primi 854.000 lei, în vreme ce Spitalul de Pneoumoftiziologie va încasa 3,6 milioane de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii