Bursa Locurilor de Muncă la Casa de Cultură "Mihail Sadoveanu"

jobAgen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Ia?i organizeaz? joi, prescription 14 aprilie, cure între orele 9.30 ?i 13.30, la Casa de Cultur?  “Mihail Sadoveanu” din municipiul Pa?cani, Burs? General? a Locurilor de Munc?.

Evenimentul va avea loc ?i în Ia?i, la Casa de Cultur? a Studen?ilor. Au fost lansate deja invita?iile c?tre firmele din jude? care vor s? fac? angaj?ri, iar pân? acum, 30 dintre ele au r?spuns afirmativ.

“Pân? în prezent au fost lansate invita?ii c?tre to?i angajatorii din jude?, de a veni la acest eveniment, cu o ofert? cât mai bogat? de locuri de munc?. Putem spune c? pân? acum au fost centralizate aproximativ 30 de firme care ?i-au anun?at participarea, cu un num?r de aproximativ 200 de locuri de munc? vacante”, a declarat Adriana Sîrghie, purt?tor de cuvânt al A.J.O.F.M Ia?i.

Ac?iunea este organizat? cu scopul de a veni, în  egal? m?sur?, atât în sprijinul celor care î?i caut? un loc de munc?, cât ?i al angajatorilor care î?i pot recruta astfel personalul de care au nevoie în firm?. Ace?tia sunt invita?i s? participe la Bursa General? Locurilor de Munc?, oferind posibilitatea persoanelor interesate, s? se angajeze.

Preciz?m faptul c?, la acest moment, pentru municipiul Pa?cani sunt puse la dispozi?ie un num?r de aproximativ 110 oferte de munc?. Se caut? ingineri, economi?ti, contabili, electricieni, operatori în industrie, agen?i de vânz?ri, mecanici ?i muncitori necalifica?i.

“Se înregistreaz? peste 110 locuri de munc? vacante, 10 dintre acestea sunt pentru persoanele care au absolvit studii superioare, ingineri în construc?ii, inginer informatic, textile, dar ?i economist. Pe domenii de activitate, în industrie se înregistreaz? cele mai multe oferte, aproximativ 45 la num?r. În construc?ii se caut? 32 de persoane, iar în servicii sunt disponibile 12 locuri de munc?”, a mai precizat reprezentantul A.J.O.F.M Ia?i.

Pentru mai multe detalii, dar ?i pentru oferta complet? de joburi, persoanele interesate se pot adresa ALOFM Pa?cani, din Str. Gradinitei, bl. G1, parter.

Sursa

Comentarii

comentarii