“Caietele eminesciene” pot fi răsfoite de curioși la Muzeul “Mihai Eminescu” din Iași

mihai_eminescuReprezentan?ii Muzeului Literaturii Române (MLR), medical filiala Ia?i, stuff au anun?at c? renumitele “Caiete eminesciene” vor fi expuse la Muzeul “Mihai Eminescu” din Parcul Copou.

Dan Lungu, doctor directorul MLR Ia?i, sus?ine c? odat? cu renovarea muzeului ?i reorganizarea expozi?iei de baz?, s-a hot?rât amenajarea unei biblioteci, unde se vor g?si cele 62 de volume de manuscrise eminesciene fotocopiate, pe care doritorii le pot r?sfoi liber. Volumele con?in poezii celebre, scrisori, însemn?ri disparate, traduceri, articole, pagini de jurnal.

Colec?ia de fotocopii dup? manuscrisele eminesciene se afl? în patrimoniul Muzeului Literaturii Române Ia?i din anul 1988, când speciali?ti din Ia?i ?i Boto?ani au dus la bun sfâr?it misiunea de a copia ?i de a pune la dispozi?ia publicului binecunoscutele „Caiete Eminescu”. Cele 62 de volume au fost realizate dup? microfilmele manuscriselor, a?a cum dezv?luie eminescologul Valentin Co?ereanu în cartea sa, „Aventura manuscriselor eminesciene”.

În anul 1883, dup? ce Mihai Eminescu se îmboln?ve?te, Titu Maiorescu ia în p?strare lada cu manuscrise a poetului. La începutul anului 1884 iese din tipar prima edi?ie a poeziilor lui Eminescu, îngrijit? ?i alc?tuit? de T. Maiorescu, ce poate fi, de asemenea, admirat? la Muzeul „Mihai Eminescu” din Ia?i. În 1902, Titu Maiorescu pred? Academiei Române manuscrisele eminesciene. În 1939, Perpessicius începe publicarea edi?iei critice a operei lui Eminescu. Munca de descifrare ?i tip?rire a manuscriselor eminesciene este continuat? apoi de colective de cercet?tori, conduse de Petru Cre?ia, Dumitru Vatamaniuc ?i al?ii. Cele 16 volume au fost publicate mai întâi la Editura Funda?iilor Regale, apoi la Editura Bibliotecii Academiei Române. Ultimul volum din planul conceput de Perpessicius a fost publicat în anul 1993, iar în 1994 apare al XVII-lea volum, o „Addenda”.

Sursa

Comentarii

comentarii