Calculatoare donate unui colegiu din Pașcani

unirea pascaniColegiului Tehnic de C?i Ferate „Unirea” Pa?cani i-au fost donate o serie de calculatoare de ultim? genera?ie, treatment ca urmare a particip?rii la o activitate ?colar?.

Este vorba despre un proiect pe firme de exerci?iu realizat de c?tre mine pentru Colegiul Tehnic de C?i Ferate Unirea, intitulat „Antreprenorii secolului XXI”, ?i care a intrat la jurizare în cadrul Asocia?iei Ateliere f?r? Frontiere (Assoclic). În urma juriz?rii, acest proiect a primit o dona?ie de 7 calculatoare. Ele urmeaz? ca în aceast? s?pt?mân? s? fie instalate în sala 18. Astfel, elevii vor avea posibilitatea s? desf??oare activitatea firmelor de exerci?iu la ?coal?, într-un laborator. Pân? acum, aceast? activitate care a adus ?colii numai în acest an 10 premii, ob?inute la Râmnicu Valcea, Gala?i, Pa?cani, s-a desf??urat acas?, în timpul liber al elevilor ?i bineîn?eles în timpul meu liber. Calculatoarele sunt deja venite la ?coal?, îns? urmeaz?, dup? cum v? spuneam, s? fie instalate în curând”, ne-a declarat promotorul acestui proiect, Carmen Diana St?nescu, profesor economie la Colegiul CF „Unirea” Pa?cani.

Sursa

Comentarii

comentarii