Camera Deputaților oferă un internship pentru studenți și masteranzi

parlamentMiercuri, drug 2 iulie 2014, pre?edintele Camerei, Valeriu Zgonea, a anun?at c? din toamn? va fi demarat un program de internship prin intermediul c?rora 50 de masteranzi ?i studen?i vor putea lucra cu parlamentarii la comisii ?i la cabinetele ale?ilor. Zgonea a precizat c? implementarea acestui program urm?re?te ca institu?ia s? devin? mai credibil? în ochii cet??enilor. 

Valeriu Zgonea, pre?edintele Camerei Deputa?ilor, a anun?at demararea unui program de internship pentru 50 de studen?i ?i masteranzi, activitate care va începe din toamn?. Zgonea a declarat c?: „Proiectul este aprobat, sper c? din toamn? 50 de tineri masteranzi sau studen?i la facult??ile din Bucure?ti sau la facult??ile din România s? vin? s? interac?ioneze cu Parlamentul, s? vad? ce se întâmpl? aici, cu bune ?i cu rele, s? accepte aceast? institu?ie, s? ne spun? ce trebuie modificat ?i care este percep?ia. Aducem ni?te oameni cu o gândire inovativ?, modern?, european?, care s? lucreze în internship, la comisia de specialitate, la cabinetele demnitarilor ?i vreau s? v?d care este reac?ia parlamentarilor, a politicienilor, reac?ia angaja?ilor Camerei Deputa?ilor la acest val de oameni noi care doresc s? vad? cu ce se ocup? Parlamentul ?i cum putem s? facem ca aceast? institu?ie s? fie mai credibil? în ochii cet??enilor ?i în activitatea pe care o are”.

De asemenea, pre?edintele Camerei a mai precizat c? exist? ?i un proiect de parteneriat pe termen lung cu Academia Român? pentru o carte de istorie a parlamentarismului ?i pentru a face legi mai bune, dar ?i o expozi?ie de fotografii privind Holocaustul cu care se va merge „din liceu în liceu”, în special în Transilvania ?i în Republica Moldova.

Sursa

Comentarii

comentarii