Camere de supravegheat la Hârlău

În mai multe zone de interes public din Hârl?u, sale cum ar fi intersec?ia din fa?a hotelului Rare?oaia, for sale zona ?colilor, gr?dini?elor ?i cea comercial? ?i în intersec?ia din vecin?tatea prim?riei, vor fi instalate 16 camere video, în urma aprob?rii de c?tre consilierii locali care au fost prezen?i la ?edin?a de joi, 28 martie.

S-a aprobat acest lucru din cauz? c? pe raza ora?ului Hârl?u a crescut num?rul infrac?iunilor, din ce în ce mai mul?i locuitori înc?lcând legea sub diferite forme, num?rul poli?i?tilor raportat la cel al locuitorilor fiind foarte mic, iar existen?a unui sistem video va avea un impact psihologic în prevenirea infrac?iunilor stradale.

Sediul Poli?iei Locale Hârl?u, va fi singurul punct de monitorizare. Informa?iile vor fi stocate pe un hard, lucru ce va permite analizarea datelor înregistrate în eventualitatea unui eveniment nedetectat în timp real.

La Hârl?u, sistemul video va costa circa 79.000 lei de la bugetul local, pe când la Ruginoasa, unde se va monta acela?i num?r de camere video, cu panouri de monitorizare în trei loca?ii diferite, sistemul va costa 30.000 lei.

Sursa

Comentarii

comentarii