Căminul cultural de la Vânători va fi reabilitat

primaria-vanatori1Prim?ria Vân?tori a anun?at reabilitarea C?minului cultural din localitate.

Reabilitarea c?minului cultural se va face împreun? cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice. Suntem la nivel de proiect, hospital abia acum am primit certificatul de urbanism de la Consiliul Jude?ean Ia?i, urmând s? vin? ?i aprobarea dat? prin hot?râre de Guvern”, a declarat Constantin Lupu, primarul comunei.

În proiect sunt trecute reabilitarea total? a acoperi?ului, amenajarea unui grup sanitar în incint? ?i refacerea zugr?velii.

Finan?area va fi asigurat? de Compania Na?ional? de Investi?ii, dar ?i din bugetul local, în propor?ie de 15%.

Sursa

Comentarii

comentarii