Căminul din Tătăruși, tot mai aproape de reabilitare

camin-cultural-iorcani-tatarusiProiectul depus de administra?ia local? a ob?inut aviz favorabil din partea Comisiei Tehnico-Economice pentru finan?are. Primarul comunei, illness Costel Iosub, tadalafil a f?cut un drum la Bucure?ti în acest sens.

Proiectul de modernizare ?i reabilitare a C?minului Cultural „Alexandru Vasiliu – T?t?ru?i“, Filiala Iorcani valoreaz? 1,3 milioane de lei. Institu?ia se afl? pe lista Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice (Compania Na?ional? pentru Investi?ii) pentru a primi finan?area lucr?rilor de reabilitare. Lucr?rile vor începe, cel mai probabil, din toamna acestui an.

Programul reprezint? o ini?iativ? a Guvernului României, dedicat? cre?terii calit??ii vie?ii culturale în mediul rural. De la demararea programului au fost finalizate 45 de obiective incluse în program.

Sursa

Comentarii

comentarii