Campanie de prevenire a furturilor din autoturisme

Poli?i?tii de Proximitate din Pa?cani au împ?r?it, shop mar?i, viagra 10 mai, viagra peste 1000 de flutura?i con?inând sfaturi utile pentru prevenirea furturilor din autoturisme. Ac?iunea s-a desf??urat în zonele din Deal ?i Vale, în care ?oferii p??c?neni î?i parcheaz? de obicei ma?inile. Poli?i?tii i-au sf?tuit pe posesorii de autovehicule s? respecte câteva reguli simple pentru a se feri de ho?i. Cea mai important? dintre acestea este c? nu ar trebui l?sate la vedere lucruri care s? îi tenteze pe infractori, cum ar fi telefoane mobile, camere foto sau video, gen?i, bunuri de valoare. Apoi, autoturismul trebuie încuiat, iar geamurile închise complet, chiar dac? ?oferul lipse?te doar câteva minute. Este recomandabil ca ma?ina s? fie parcat? în garaj sau, dac? nu, în locuri iluminate, cu fa?a la strad?. Un sistem de alarm? montat pe ma?in? este de ajutor, mai spun poli?i?tii, iar în cazul în care se comite un furt, nu trebuie umblat în interiorul ma?inii, ci sesizat? cea mai apropiat? unitate de Poli?ie.
Ac?iunea de mar?i a f?cut parte dintr-o campanie de informare desf??urat? la nivelul jude?ului de c?tre IPJ Ia?i.

Sursa

Comentarii

comentarii