Campanie umanitară – Speranţă pentru Natalia

sperantaNatalia B?lteanu are re 14 ani, diagnosis iar via?a a aruncat-o în lupte grele înc? de la na?tere.

„Îmi doresc din tot sufletul s? m? fac bine. Am luptat pentru via?a mea ?i voi lupta în continuare ?i simt în adâncul sufletului meu c? Dumnezeu m? va ocroti de sus, hospital iar oamenii m? vor ajuta de aici. Nu voi abandona credin?a ?i voi fi recunosc?toare mereu fa?? de binele primit”.

Acesta este mesajul unei feti?e din Iugani, cure comuna Mirce?ti. Mâna dreapt? îi lipse?te, iar la stânga are doar patru degete ?i cu toate astea a reu?it s? aib? o expozi?ie de desene în Bac?u, iar talentul ei întrece grani?ele a?tept?rilor.

Are 14 ani, iar via?a a aruncat-o în lupte grele înc? de la na?tere. Era al doilea copil în familia B?lteanu ?i era unul a?teptat. Pe lâng? b?iat ap?rea ?i feti?a, visul multor p?rin?i, dar, din p?cate, Natalia este greu încercat? de dizabilit??i. Pe foaia de ie?ire din spital, pe lâng? frumoasele prenume alese de c?tre p?rin?i, Natalia- Antonia, se aflau ?i aceste diagnostice: Focomelie membru superior drept (lipsa bra?ului drept); luxa?ie congenital? cot stâng (nu poate îndoi  mâna stâng? de la cot); sindactilie degete II-III mâna dreapt? (sunt crescute din um?rul drept în loc de mân? 3 degete); Clindactilie degete II-III mâna stâng? (nu poate folosi normal degetele de la mâna stang?) ?i hernie inghinal? bilateral?.

Cu aceste boli de care sufer? a început lupta pentru via?a feti?ei. P?rin?ii au înso?it-o în spitale la fiecare control ?i au sperat în minuni. Din p?cate, nou? ani mai târziu, Naty, cum îi spun apropia?ii mai primea o lovitur?. La vârsta de 9 ani a fost diagnosticat? cu scolioz? toracic? convex?  (50% dup? cobb). A început ?edin?e de kinetoterapie ?i exerci?ii de recuperare ?i masaj, îns? din p?cate, din cauza lipsei mâinii drepte scolioza s-a agravat.

Nici m?car corsetul special nu o mai ajuta în aceste condi?ii. Nimic n-a stat în calea aceste ‘”for?e” ?i nimic nu i-a r?pit optimismul. Este institu?ionalizat? într-o ?coal? normal? ?i ajutat? la clas? de sora ei de 13 ani, dar ?i de colegi ?i profesori. Pe lâng? Natalia, familia B?lteanu mai are înc? dou? fete ?i un b?iat.

În luna iulie 2015 preotul paroh Fechet Alois a înso?it-o pe Natalia împreun? cu mama ei la clinica din Bad Abbach/Regensburg unde a fost consultat? de diver?i speciali?ti care i-au dat speran?e c? scolioza accentuat? (atunci 65 grade, azi 85 grade) ?i, din p?cate progresiv?, s? poat? fi rectificat? chirurgical prin metoda / procedura:

Spondilodez? dup? cotrel-dubousset. Costurile opera?iei, inclusiv perioada de recuperare la clinica respectiv?, sub atenta urm?rire a medicilor speciali?ti ortopezi/chirurgi precum ?i a caz?rii mamei pe toat? perioada, se ridic? la circa 40.000 Euro.

Natalia nu vrea s? culeag? mila pentru aspectul ?i problemele  ei de s?n?tate , ba dimpotriv?, este atât de matur? încât în?elege problemele celor din jurul ei.

Pentru a veni în ajutorul ei a fost ini?iat? o campanie umanitar? în vara anului trecut de c?tre preotul paroh Fechet Alois. Pân? în prezent, campaniei i s-au al?turat zeci de oameni cu suflet mare, au existat multe evenimente cu strângere de fonduri pentru ea, dar s-a strâns pu?in peste jum?tatea sumei necesare.

În acest moment mai este nevoie de bani pentru ca fata s? mearg? la opera?ie, înso?it? de mama ei.

Cont EURO: RO 12 BRDE 240 SV 8107 135 2400;
Cont RON: RO 56 BRDE 240 SV 8107 047 2400.
Pentru ambele conturi, Codul SWIFT este: BRDEROBU.
Pentru depuneri, men?iona?i, v? rog, eticheta: B?LTEANU NATALIA.

Sursa

Comentarii

comentarii