Candidat PNL pentru funcția de primar la Pașcani în 2016

photoAlegerile locale din 2016 las? loc interpret?rilor. Politicienii locali construiesc diverse scenarii despre candida?ii la func?ia de primar al ora?ului.

Printre cei care ?i-au anun?at candidatura la func?ia de primar se num?r? ?i tân?rul consilier local PNL, purchase Marius Pintilie, stuff actual vicepre?edinte. Acesta dore?te s? devin? primar, bazându-se ?i pe sus?inerea partidului din care face parte.

Da. Într-adev?r inten?ionez s? candidez la func?ia de primar al municipiului Pa?cani în anul 2016. Subiectul este în felul urm?tor. De circa ?ase luni de zile au început s? se armonizeze lucrurile în Partidul Na?ional Liberal, organiza?ia Pa?cani. Adic? au avut loc o serie de discu?ii între pre?edintele partidului ?i membrii Biroului ?i am convenit s? demar?m o campanie intern? pentru a stabili care este candidatul pentru alegerile locale. Pe lista respectiv? apar ?i eu. Domnul Dasc?lu a precizat faptul c? nu dore?te s? candideze ?i c?-l va sus?ine pe cel care va ie?i cel mai bine în sondaje“, afirm? Marius Pintilie.

Petric? Dasc?lu, pre?edintele PNL Pa?cani, confirm? faptul c? partidul vrea s? trimit? un reprezentant la alegerile din 2016. Acesta î?i ia foarte în serios rolul de a numi persoana care s? candideze pentru func?ia de primar. „Am lansat o competi?ie intern? pentru a identifica candidatul potrivit, care s? candideze la alegerile locale ce vor avea loc în 2016. Va câ?tiga cel care va sta cel mai bine în sondajele partidului. Nu doar domnul Marius Pintilie are de gând s? candideze. Mai sunt membri PNL care vor s? fie ale?i pentru func?ia de primar. De exemplu, în competi?ia intern? sunt intra?i ?i Neculai Enea, Ionel Pintilie – ?eful Ocolului Silvic, Marius Pintilie, care pare s? stea cel mai bine în sondaj, ?i al?ii. Eu le-am explicat c? nu doresc s? candidez pentru aceast? func?ie. Proiectul meu politic este altul. Voi sus?ine pe cel mai bun plasat în acest sondaj. Nu favorizez pe nimeni. Atunci când am fost ales pre?edinte, mi s-a transmis de la jude? s? preg?tesc candidatul pentru alegerile locale din 2016 ?i acest lucru am de gând s?-l ?i fac. Repet, va fi sus?inut cel de pe primul loc“, a declarat Petric? Dasc?lu.

Actualul primar înc? nu s-a decis dac? s? mai accepte un mandat ?i nici n-a p?rut surprins de anun?ul f?cut de PNL. „Nu am auzit s?-?i fi lansat domnul Marius Pintilie candidatura pentru alegerile locale din 2016. Acum aud pentru prima dat?. Dar, bineîn?eles, c? nu va fi singurul care va candida. La fel ca el vor ap?rea ?i al?ii. Nu prea am ce s? comentez prea multe, deoarece deocamdat? nu m-am hot?rât dac? voi mai candida pentru înc? un mandat. S?-l duc pe acesta mai întâi la bun sfâr?it ?i apoi voi vedea dac? voi mai merge un mandat. Avem multe de f?cut ?i blocajele înc? exist?. Vede?i ce se întâmpl? ?i cu aceste regii din subordinea Consiliului Local. Este dreptul fiec?rui cet??ean de a candida …“, a declarat primarul Dumitru Pantazi.

Sursa

Comentarii

comentarii