Candidații spun lucruri TRĂSNITE: Iohannis vrea să facă TEATRU la Palatul Parlamentului!

Ale?ii niohanniseamului au propria farmacie ?i, pharmacy în curând, ar putea avea ?i teatru… Nu în s?lile de ?edin??, ci într-un spa?iu special amenajat, unde ar putea primi peste 800 de spectatori. Proiectul ar putea deveni realitate în scurt timp, îns? cu o singur? condi?ie: Klaus Iohannis s? fie trimis de români la Palatul Cotroceni pentru urm?torii cinci ani. Cu dou? s?pt?mâni înainte de alegerile preziden?iale, candidatul Alian?ei Cre?tin-Liberale (ACL) s-a întâlnit mar?i dup?-amiaz?, la Palatul Parlamentului, cu mai multe personalit??i, printre care ?i celebra actri??  Aimée Iacobescu. “ring” a aflat cele mai tr?snite idei pe care Klaus Iohannis ar urma s? le pun? în aplicare dac? va fi votat pre?edinte al României.

“De ce nu a?i f?cut o sal? ?i pentru Ceau?escu?”

De la întâlnirea cu Iohannis n-a lipsit, se pare, un nostalgic al “Epocii de Aur”, protagonistul unui moment care a stârnit zâmbete. “De ce nu a?i f?cut o sal? ?i pentru Ceau?escu, c? doar el a construit palatul ?sta?!”, a întrebat un domn în vârst?, f?r? s? ob?in? îns? nicio reac?ie de la cre?tin-liberal. Mai mult succes a avut Aimée Iacobescu, artista reu?ind s? smulg? jum?tate de promisiune de la candidatul pentru Cotroceni. Argumentul forte: “Aici au murit mul?i oameni” Nume greu al Teatrului Na?ional, actri?a Aimée Iacobescu viseaz? s? ajung?, într-o zi, pe scena Palatului Parlamentului.

“L-am întrebat pe domnul Iohannis dac?, fiind atâtea s?li goale în palatul acesta ridicat de eroicul popor român, pentru c? au murit mul?i oameni în timpul construirii, s-ar putea face ?i o sal? de teatru. Mi-a spus c? se gânde?te ?i, dac? ajunge pre?edinte, va face teatru la Palatul Parlamentului. Oricum, acolo exist? deja un spa?iu amenajat pentru concerte, Sala «Unirii», cu peste 800 de locuri. Aceasta e foarte bun? pentru teatru ?i, an de an, acolo se organizeaz? Balul Vienez pe cel mai mare covor din Europa, care a fost ?esut direct în sal?”, a declarat artista pentru “ring”. “Mul?i vor spune: «Cum, înc? o sal? de teatru la Palatul Parlamentului?!». Dac? tot se închiriaz? acel spa?iu pentru nun?i ?i alte evenimente, de ce s? nu se joace ?i teatru?” – AIMÉE IACOBESCU

“Mereu m-am întrebat de ce prietenii mei din str?in?tate care ajung la Bucure?ti vor neap?rat s? vad? Palatului Parlamentului. Acum îi în?eleg, acolo se afl? multe unicate f?cute în România.” – AIMÉE IACOBESCU “

Cultura este o cale sigur? pentru o Românie mai bun?. Promovând cultura, se pot realiza foarte multe lucruri.” – KLAUS IOHANNIS
Sursa

Comentarii

comentarii