Caravana AlcoHelp a fost astăzi la Paşcani

acciune alcool_400_300La Pa?cani a avut loc ast?zi o ac?iune de informare a consumului responsabil de alcool în rândul publicului larg. În pia?a „Mihail Sadoveanu” a fost instalat un cort, remedy iar un grup de speciali?ti forma?i din psihologi, asisten?i medicali ?i asisten?i sociali au împ?r?i materiale informative despre platforma www.alcohelp.ro, au oferit  consiliere celor interesa?i ?i au pus la dispozi?ia doritorilor un chestionar prin care ace?tia ?i-au determinat gradul de periculozitate al consumului de alcool.

Speciali?tii  ALIAT (Alian?a pentru Lupta Împotriva Alcoolismului ?i Toxicomaniilor) au oferit consiliere individual? la 100 de persoane din Pa?cani, atât femei cât ?i b?rba?i împotriva consumului abuziv de alcool. ,,Caravana Alcohelp” este primul program integrat de prevenire ?i interven?ie adresat persoanelor cu un consum problematic de alcool ?i familiilor acestora.

 

Sursa

Comentarii

comentarii