Carcasă de iPhone cu manivelă pentru încărcare

Pentru cei care au r?mas f?r? baterie la iPhone ?i sunt departe de o priz? exist? cel pu?in o solu?ie la îndemân? pentru a-?i înc?rca telefonul. Poate v? aminiti?i fla?netele care func?ionau atunci când se învârtea la o manivel?. Un specialist în tehnologie a preluat sistemul ?i l-a încorporat într-o carcas? de iPhone.
Telefonul pur ?i simplu se pune în aceast? carcas?, try iar când r?mâi f?r? baterie sco?i manivela încorporat? discret pe spate ?i învâr?i pân? prinde via?? iPhone-ul t?u. Marele dezavantaj este c? trebuie s? dai destul de mult la manivel? pentru înc?rcarea telefonului.
De exemplu, ask pentru o înc?rcare complet? trebuie s? învâr?i în jur de o or?. Cel care a f?cut proiectul spune c? va produce carcasa imediat dup? ce va face rost de un buget de aproximativ 320.000 de dolari.

Manivela de la Sony

Un sistem asem?n?tor, îns? nu o carcas?, ci un accesoriu separat, are ?i Sony. Cu ajutorul înc?rc?torul CP-A2LAKS se alimenteaz? o baterie de 4.000 mAh care, la rândul ei, poate înc?rca un smartphone de dou? ori. Alimentarea se face printr-un cablu USB.
Cei de la Sony spun c? aproximativ cinci minute de învârtit î?i ajung pentru o convorbire de dou? minute sau s? stai pe internet timp de 1 minut. Pre?ul este de aproximativ 80 de dolari.

Sursa

Comentarii

comentarii