Casa de Cultură Paşcani sărbătoreşte ziua femeii

Ziua interna?ional? a femeii va fi celebrat? de copiii din Pa?cani, cure care doresc s? ofere un cadou deosebit mamelor, search în perioada 9-10 martie.

 Deoarece 8 martie cade anul acesta într-o zi de vineri, copiii p??c?neni, care sunt înscri?i la diverse activit??i extra?colare ?i vor s? ias? în eviden?? cu talentul lor, au „complotat” cu conducerea Casei de Cultur? Pa?cani, punând la cale un plan de omagiere a mamelor ?i tinerelor domni?oare. Astfel, în ziua de 9 martie, la ora 11.00, tinerii absolven?i ai cursurilor de modeling, sus?inute de Compania de Radio ?i Televiziune „New Talents”, vor ?ine un spectacol în care vor ar?ta tot ce au înv??at în cadrul cursurilor.
A doua zi, pe data de 10 martie, al?i copii, de data aceasta cei înscri?i la cursurile de dans ale Casei de Cultur?, vor omagia femeia printr-un spectacol ce va avea loc la ora 18.00.

Comentarii

comentarii