Casele de marcat electronice vor trebui conectate la sistemul Fiscului

fiscStatul român este hot?rât s? impoziteze to?i patronii, diagnosis indiferent c? au magazin de bijuterii sau covrig?rie. De la jum?tatea anului, vor fi obliga?i s? lege casele de marcat electronice la sistemul Fiscului. Presupunând o cheltuial? suplimentar?, patronii vor majora pre?urile produselor pe care le vând.

Ministerul de Finan?e vrea s? îi oblige pe patroni s? î?i instaleze case noi de marcat sau s? le fac? update softurilor celor pe care le folosesc deja. Conectarea la sistemul Fiscului înseamn? c? tranzac?iile vor fi înregistrate pe un server online ?i nu pe o rol? de hârtie.

Patronii vor fi nevoi?i s? instaleze un nou program ?i s? conecteze un modem la casa de marcat. Astfel, toate vânz?rile vor fi înregistrate în baza de date a fiscului. Pentru a implementa noul sistem, comercian?ii trebuie s? investeasc? între 40 ?i 60 de euro, potrivit estim?rilor f?cute de autorit??i. Nemul?umi?i, ei spun c? vor majora pre?urile pentru a acoperi cheltuiala, chiar dac? aceasta înseamn? s? r?mân? f?r? clien?i.

?tim c? sunt o serie de mici afaceri care nu respect? chiar toate regulile. S-a creat o re?ea la nivel local de leg?turi nepotrivite între diverse afaceri ?i administra?ia public?”, a declarat Aurelian Dochia, economist.

România pierde 20 de miliarde de euro anual din evaziunea fiscal?, potrivit estim?rilor Consiliului Fiscal. Practic, statul colecteaz? taxe ?i impozite de numai 32 de euro la fiecare 100 de euro din economie. Proiectul Ministerului de Finan?e va intra în dezbatere public? în urm?toarele s?pt?mâni ?i s-ar putea aplica din a doua parte a anului.

Sursa

Comentarii

comentarii