Cât de mult au scăzut prețurile la apartamente?

blocuri-vechiBugetul alocat pentru achizi?ia unei garsoniere în urm? cu ?ase ani este suficient în prezent pentru a cump?ra un apartament nou cu trei sau patru camere sau chiar a unei case la curte, viagra în urma sc?derii pre?urilor de la declan?area crizei financiare.

Înainte de perioada de recesiune economic?, treat 60.000 de euro era o sum? modest? pentru cump?rarea unei locuin?e într-unul din centrele regionale ale ??rii. În martie 2008, moment de vârf pentru pia?a reziden?ial? autohton?, aceasta permitea doar achizi?ia unei garsoniere în marile ora?e – ?i nici m?car atât în Capital?. În ultimii ?ase ani îns?, lucrurile s-au schimbat radical. La ora actual? un asemenea buget este suficient chiar pentru cump?rarea unui apartament nou cu trei sau patru camere sau a unei case la curte“, se arat? într-un comunicat al portalului imobiliar imobiliare.ro

Astfel, potrivit ofertelor listate pe portal, în Bucure?ti, în martie 2008, pre?ul mediu cerut pentru o garsonier? era de circa 82.000 de euro, iar al unui apartament cu trei camere urca la 123.000 de euro. Ast?zi îns?, cu suma de 60.000 de euro pot fi g?site cu u?urin?? locuin?e vechi cu trei sau chiar camere în a?a-numitele cartiere “muncitore?ti” (Titan, Drumul Taberei, Crânga?i etc.). În Militari, spre exemplu, o unitate locativ? cu patru camere ?i o suprafa?? util? de 75 de metri p?tra?i, construit? în anul 1970, are un pre? de 60.000 de euro.

De?i la începutul lui 2008 suma de 60.000 de euro era una derizorie pentru segmentul reziden?ial nou, în prezent oferta pe aceast? categorie este una consistent?, chiar ?i în Bucure?ti. Sc?derea pre?urilor în Bra?ov a f?cut ca în aproape ?ase ani, cu bugetul pentru o garsonier? s? po?i cump?ra apartamente vechi cu trei, patru ?i chiar cinci camere din zone precum Astra, R?c?d?u, Tractorul, Triaj, Noua etc. Astfel, în cartierul Tractorul, un apartament cu cinci camere, cu o suprafa?? util? de 118 metri p?tra?i, are un pre? de 58.000 de euro. De asemenea, pe segmentul locuin?elor noi pot fi achizi?ionate unit??i locative cu dou? pân? la patru camere, ?i case la curte.

În Constan?a, pre?ul mediu cerut în martie 2008 pentru o garsonier? ?i un apartament cu dou? camere confort 1 era de aproximativ 45.300 de euro ?i, respectiv, 79.000 de euro. Ca ?i în celelalte mari ora?e, în prezent, un buget de 60.000 de euro permite achizi?ia unui apartament vechi cu trei sau patru camere în cartiere precum Tomis Nord, Poarta 6, Inel I, Inel II, CET, Far, Energia etc. Chiar ?i în centru, o locuin?? cu patru camere ?i o suprafa?? util? de 72 de metri p?tra?i este disponibil? spre vânzare pentru 52.000 de euro.

Sursa

Comentarii

comentarii