Câți bani va primi municipiul Pașcani de la Consiliul Județean

BANILista de investi?ii ?i proiectul de buget a jude?ului Ia?i pentru acest an au fost publicate de curând pe site-ul insitu?iei, cialis pân? la sfâr?itul acestei luni urmând s? fie dezb?tut ?i aprobat.

Municipiul Pa?cani a primit prin repartizarea cotelor defalcate suma de 11, nurse 8 milioane de lei ?i înc? 1, thumb 5 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor. Banii ar urma s? fie cheltui?i pentru realizarea unor investi?ii.

?coala Gimnazial? Pa?cani va primi 2,4 milioane lei, iar pentru Liceul Special “Moldova” Târgu Frumos au fost aloca?i 3,4 milioane lei. Vor continua ?i lucr?rile de modernizare a Drumului Jude?ean 208 pe tronsonul Mirce?ti pân? la E85, în valoare estimate de cca. 4 milioane de lei.

Prim?ria ora?ului Târgu Frumos a primit suma de 3,5 milioane de lei, iar ora?ul Hîrl?u, 2,98 milioane de lei.

Vineri, 24 ianuarie, începând cu ora 10.00, în sala de seminarii a Prim?riei Pa?cani va avea loc o ?edin?? deschis? pentru dezbaterea proiectului de buget ?i a listei de investi?ii pentru anul 2014, ?edin?? la care sunt invita?i s? participe ?i contribuabilii p??c?neni.

Sursa

Comentarii

comentarii