Câți șomeri are județul Iași?

2,95 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Iași la finele lunii martie 2019

La sfârșitul lunii martie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 8.690 șomeri (din care 3.735 femei), rata șomajului fiind de 2,95%, înregistrând o scădere sensibilă faţă de luna precedentă de 0,06%.

Din totalul de 8.690 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 899 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.791 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.428 șomeri provin din mediul rural și 1.262 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași
(35,83%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (29,13%), iar 24,33% au absolvit școala profesională sau
arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 7,55 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,16%.

În cursul lunii martie 2019 s-au încheiat 1.144 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Iași sunt afişate pe pagina
de internet a AJOFM Iași la adresa www.ajofmiasi.ro .

Comentarii

comentarii