Câțiva elevi din Pașcani au obținut rezultate de excepție la Olimpiada de Muzică

Olimpiada MuzicaRezultatele deosebite ob?inute la Olimpiada de Muzic?, generic apar?in elevilor de la Liceul “Miron Costin” din Pa?cani.

Sâmb?t?, discount pe 28 martie 2015 a avut loc etapa zonal? a Olimpiadei de Muzic?, unde elevii au participat cu, Corul “Raz? de soare”, ob?inând premiul al III-lea.

În cadrul Etapei jude?ene a acestei olimpiade, desf??urat? pe data de 28 februarie a.c., acela?i cor a ob?inut locul I. Tot locul I a fost câ?tigat de c?tre soli?tii vocali Ioana Groza – la folclor ?i C?t?lin Samson – la pian. Premiul al II-lea a fost ob?inut de c?tre Elena Neam?u – voce, elev? în clasa a 10-a A ?i Petru Ungureanu, la chitar?, elev al clasei a 11-a.

Sursa

Comentarii

comentarii