Caz ŞOCANT în judeţul Iaşi: Preotul nu îngroapă mortul, dacă acesta are datorii

coffin_05283200_15560200Scandal la o biseric? din jude?ul Ia?i. Preotul dintr-un sat refuz? s? oficieze înmormânt?ri dac? familia decedatului nu a pl?tit toate cotiza?iile c?tre biseric?. Oamenii nu s-au l?sat intimida?i ?i cheam? preo?i din alte sate. Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei a început o anchet? în acest caz.

Oamenii din satul P?un sunt revolta?i. Preotul paroh a impus o tax? de 100 de lei pe an pentru fiecare familie. Cine nu o pl?te?te, viagra sale nu beneficiaz? de slujbe religioase: fie ele înmormânt?ri, rx cununii sau parastase. Se pare c? preotul a fixat ?i dobânzi, click iar unii oameni au ajuns s? datoreze zeci de milioane de lei.

,,Când a decedat tata, mi-a cerut 13 milioane. Spune c? 13 milioane ?i poate s? mai stea dou? trei zile mortul c? e sl?bu?. A venit alt preot”, spune un localnic.

,,În cazul familiei noastre a pretins 15 milioane de lei pentru cultul bisericii. Adic?, nu ?tiu ce reprezint? cultul ?sta pentru c? eu ?tiu c? se d? benevol s? fac? la biseric? ceva”. Nemul?umirile oamenilor au ajuns ?i la reprezentantii Mitropoliei, care au mers în control la biserica din sat.

Tudor Chiril?, inspector Mitropolia Moldovei ?i Bucovinei: ,,Cercet?m acuza?iile care sunt aduse la adresa p?rintelui. Dup? ce se termin? ancheta, vom întocmi un raport ?i cu propunerile care se impun”. S?tenii mai spun c? preotul cere banii pentru refacerea l?ca?ului de cult din sat. Dar, de?i cele mai multe familii sunt la zi cu cotiza?iile, biserica nu a fost nici m?car v?ruit?. Preotul a refuzat s? discute cu reprezentan?ii presei.

Pute?i viziona video, aici.

Sursa

Comentarii

comentarii