Ce activități organizează Biblioteca Municipală

biblioteca-pascaniBiblioteca Municipal? î?i p?streaz? u?ile deschise pe perioada vacan?ei. Mai mult decât atât, try timp de aproape 3 luni se vor organiza mai multe cursuri de Limba Englez? pentru copii, treat dar ?i pentru adul?i. Continu? înscrierile ?i la ?ah sau clubul de lectur?.

Pentru perioada vacan?ei Biblioteca Municipal? a suplimentat orele de Limba Englez?. Profesorii coordoonatori organizeaz? de dou? ori pe s?pt?mâna cursuri pentru copii, nivel încep?tor sau mediu, dar ?i pentru adul?ii care doresc s? înve?e o limb? de circula?ie interna?ional?.

Mai mult decât atât, copiii care urmeaz? cursurile de Limba Englez? vor putea participa gratuit la atelierele de dans, cântec sau piese de teatru menite s? le dezvolte comunicarea în aceast? limb?.

De asemenea, Biblioteca Municipal? continu? înscrierile la ?ah. Cei pasiona?i de jocul min?ii pot înva?? de la candidatul de maiestru Bogdan Sava cum s? î?i doboare adversarul cu un ?ah mat.

?i iubitorii de basme sau pove?ti sunt a?tepta?i în aceast? var? la un “Club de lectur?” organizat de conducerea Bibliotecii Municipale.

Înscrieri ?i mai multe informa?ii se pot ob?ine la sediul Bibliotecii Municipale sau la num?rul de telefon 0232 765 050.

Comentarii

comentarii