Ce adevăr dureros l-a împiedicat pe un tânăr din Ruginoasa să se căsătorească!

barbat_400_300Un tân?r în vârst? de 24 de ani a plecat peste grani?? imediat ce a terminat liceul. S-a întors în ?ar? înainte de s?rb?torile de iarn?, diagnosis cu gândul de a fi al?turi de cei dragi.

La început a crezut c? are doar o boal? specific? anotimpului rece,  îns? dup? ce s-a prezentat la medic ?i  a facut ni?te analize a aflat c? este la grani?a dintre via?? ?i moarte. Daniel ?urcanu, are 24 de ani ?i sufer? de leucemie, iar de doua luni este internat la spitalul de Oncologie Ia?i.

Fra?ii lui Daniel sunt dispera?i, deoarece acesta are nevoie de transfuzie de sânge iar grupa sa este una foarte rar?: ,,Pân? acum am reu?it s? g?sim sânge. Am facut apel printre rude ?i prieteni, dar grupa de sânge AB IV negativ este foarte rar?. Sutem dispu?i s? pl?tim oricât celor compatibili, doar pentru a asigura transfuziile de sânge fratelui meu. Nimeni nu vine s? doneze sânge degeaba. Are nevoie urgent? de trombocite pentru a fi ?inut în via??. Daniel avea o via?? perfect?, un loc de munc? în Italia ?i acum medicii ne-au spus c? are foarte pu?ine ?anse de a mai fi ?inut în via??. Avea 90 de kilograme ?i a ajuns la 60. P?rul i-a c?zut dup? tratamentul cu citostatice ?i este alb ca varul. Rug?m din tot sufletul pe cei care au posibilitatea s? doneze sânge s? ne ajute. Daniel poate primi sange doar de la b?rba?i”.

Daniel avea planuri de c?s?torie, îns? din cauza bolii acest vis a trebuit s? ia sfâr?it, a?adar acesta a trecut prin momente foarte grele.

Familia ie?eanului pune la dispozi?ie dou? numere de telefon, la care pot fi contacta?i la orice or? din zi ?i din noapte de c?tre cei care au posibilitatea de a dona sânge: 0749.305.866 sau 0755.305.365.

Comentarii

comentarii