Ce aduce nou şi cum arată prima versiune de test Windows Blue

Windows Blue, check primul upgrade major pentru Windows 8 se afl? deja în lucru, pills iar una din versiunile preliminare de testare a ajuns la dispozi?ia publicului prin intermediul re?elelor de tip file sharing. Al?turi de modific?ri aduse ecranului de start Windows 8, patient kit-ul con?ine ?i o versiune preliminar? de Internet Explorer 11.
Kit-ul cu dimensiunea de 2.63 GB pare s? provin? de la unul dintre partenerii francezi ai gigantului Microsoft ?i este o edi?ie pe 32 bi?i a sistemului Windows 8, numerotat? Build 9364.
Prezentat ca un upgrade pentru actualul sistem de operare, Windows Blue încearc? s? apropie produsele Windows 8 ?i Windows Phone în direc?ia form?rii unei platforme comun?, cu acces la pachetul de servicii online oferit de Microsoft. Totodat?, începând cu Windows Blue, Microsoft schimb? modul de planificare ?i dezvoltare a noilor versiuni Windows, trecând la un calendar de lans?ri anuale ?i o gril? de pre?uri semnificativ diminuate.
În actuala versiune de test, Windows Blue pune accentul pe diversificarea op?iunilor de personalizare la nivelul interfe?ei, oferind un ecran de start cu Live Tile-uri care pot fi redimensionate ?i mutate dup? bunul plac, noi op?iuni de culoare, respectiv mod Snap View pentru rularea mai multor aplica?ii simultan.
Din p?cate cei care a?teapt? schimb?ri drastice fa?? de versiunea Windows 8 actual?. Cel pu?in pentru moment, Windows Blue nu pare s? aduc? decât retu?uri minore, ce extind func?ionalitatea interfe?ei native, dar f?r? a schimba în mod fundamental modul în care interac?ion?m cu dispozitivele bazate pe Windows 8.

Sursa

Comentarii

comentarii