Ce e normal şi ce nu, atunci când iei anticoncepţionale

anticonceptionaleOrice femeie care începe s? ia pentru prima oar? anticoncep?ionale are, check la început, foarte multe întreb?ri. De?i toate aceste lucruri ar trebui l?murite de c?tre un medic, fie el ginecolog, fie de planning familial, fie chiar medicul de familie, din anumite cauze, multe întreb?ri r?mân f?r? r?spuns.

Iat? câteva lucruri pe care ar trebui s? le ?tii, atunci când iei anticoncep?ionale…

Pilulele contraceptive nu se iau f?r? recomandarea medicului. Sunt o mul?ime de factori de care medicul t?u trebuie s? ?in? cont, atunci când î?i prescrie contraceptivele potrivite. Dac? hot?r??ti de una singur? s? iei anticoncep?ionale, f?r? recomandarea unui medic, te po?i a?tepta la o mul?ime de probleme – de la dureri de sâni, pân? la ame?eli, dureri de cap, grea?? sau chiar probleme ale glandei tiroide.

Spottingul nu este periculos. Atunci când încep s? ia pentru prima oar? anticoncep?ionale, mai ales în primele dou? s?pt?mâni, unele femei pot avea mici sânger?ri între menstrua?ii. Aceste sânger?ri poart? numele de spotting ?i nu sunt periculoase pentru s?n?tate. Dac? spottingul se prelunge?te îns?, mai mult de o lun?, atunci ar trebui s? apelezi la medicul care ?i-a prescris pilulele.

Pilulele se încep întotdeauna în prima zi a menstrua?iei. Anticoncep?ionalele se încep întotdeauna din prima zi a menstrua?iei ?i se consider? c? eficien?a lor începe chiar de la primele 3-4 administr?ri. Întreruperea anticoncep?ionalelor trebuie s? se fac? doar la finalul unei folii, pentru ca organismul t?u s? nu fie afectat. De îndat? ce ai întrerupt pastilele nu mai e?ti protejat? ?i po?i r?mâne îns?rcinat? foarte u?or.

Anticoncep?ionalele pot scurta durata menstrua?iei. Dac? înainte s? iei anticoncep?ionale aveai menstrua?ie 5-6 zile este foarte probabil ca dup? ce vei lua pilulele contraceptive, menstrua?ia ta se va reduce la 3-4 zile. Acest lucru este absolut normal ?i nu reprezint? un motiv de îngrijorare.

În primele dou? s?pt?mâni de administrare po?i avea nepl?ceri. Multe femei se sperie imediat de micile nepl?ceri, atunci când încep s? ia anticoncep?ionale (dureri de cap, grea??, ame?eli) crezând c? au r?mas îns?rcinate. Aceste simptome sunt normale în primele dou? s?pt?mâni, dac? nu sunt foarte accentuate, deoarece organismul înc? se adapteaz? noului tratament. Îns? dac? persist? sau sunt foarte grave, este cazul s? mergi la medic.

Orice durere intens? sau orice sângerare abundent? între menstrua?ii trebuie s? te trimit? la medic. Nu este normal s? sângerezi în afara s?pt?mânilor de pauz? (exceptând spottingul, la începutul administr?rii pilulelor) ?i nici nu este normal s? ai dureri intense, de orice fel ar fi ele, grea??, v?rs?turi sau ame?eli. Dac? prezin?i vreunul din aceste simptome, trebuie s? mergi de urgen?? la medic.

Sursa

Comentarii

comentarii