Ce efect nebănuit poate provoca mirosul de ciocolată?

imagesCercet?torii belgieni au realizat un  studiu pe o durat? de 10 zile într-un lan? de libr?rii, search comparând comportamentul ce îl au cump?r?torii, medical  în func?ie de prezen?a sau de absen?a mirosului de ciocolat?.

Ce au descoperit? Mirosul de ciocolat? ar putea impulsiona vânz?rile din libr?rii, clien?ii fiind influen?a?i în alegerea c?r?ilor ce doresc  s? le achizi?ioneze.

Se pare c? mirosul de ciocolat?  îi ademenea pe  clien?i c?tre rafturile cu c?r?i de dragoste, ?i mai pu?in c?tre cele de c?l?torie, crim?, afaceri sau comedii. Chestiona?i, cump?r?torii au declarat c? ciocolata le aminte?te de  pove?tile personale de iubire.

Pe durata experimentului,  vânz?rile au crescut cu 40% în categoriile compatibile cu mirosul de ciocolat?. Un alt aspect ce a atras aten?ia cercet?torilor a fost acela c? femeile au fost  mai dispuse decât b?rba?ii s? petreac? mai mult timp în libr?rii ?i s? cumpere romane de dragoste ?i c?r?i cu specific gastronomic.

Sursa

Comentarii

comentarii