Ce este minciuna? De ce mințim?

minciunaMinciuna este o afirma?ie care este contrazis? de c?tre experien??, view observa?ie sau bun sim?, sale care este oferit? de mincinos în mod premeditat sau spontan prin contorsionarea total? sau par?ial? a faptelor ?i a adev?rului sau prin argumentarea selectiv?, cialis dar aparent semnificativ?, a faptelor.

De regul?, minciuna se consider? o ac?iune inten?ional? de declarare a unei st?ri modale neconfirmabile sau imediat (ori u?or) confirmabil?, pentru a produce confuzie, a oferi false speran?e, a determina o anume ac?iune sau a crea o anume stare intelectiv?, social? ori afectiv? care serve?te într-un fel sau altul mincinosului.

De?i minciunile premeditate sunt cele care sunt considerate a fi mult mai devastatoare ?i de neiertat, se pot totu?i identifica ?i minciuni spontane, nepremeditate, posibil determinate de lipsa de informare, de în?elegere corect? ?i/sau de interpretarea gre?it? a informa?iilor existente sau accesibile la un moment dat. Minciuna nu este îns?  un lucru r?u – ea reprezint? un semn al dezvolt?rii cognitive.

Un studiu realizat la Universitatea din Massachusetts de c?tre cercet?torul Robert Feldman a demonstrat c? min?itul este un reflex pentru foarte mul?i adul?i. Psihologii spun c? ocolim adev?rul sau min?im de-a dreptul din mai multe cauze:

  • S? ne protej?m – s? acoperim gre?elile, exact ca în copil?rie, din teama de a nu fi pedepsi?i.
  • Ne este fric? de conflicte, pe care nu le putem gestiona
  • Vrem s? fim admira?i –  vrem s? fim admira?i de c?tre ceilal?i ?i fiindc? nu ni se pare c? avem motive de laud?, invent?m unele.
  • Ne e fric? de respingere – din dorin?a de a pl?cea sexului opus, pentru a impresiona ?i din teama de a nu fi respin?i în flirt.
  • Pentru a nu r?ni sentimentele – a?a-numitele minciuni albe, acele minciuni spuse pentru a evita s? r?nim sentimentele altora, spuse din teama de conflict ?i pierdere.

 

Sursa

Comentarii

comentarii