Studiu pe femei! Ce își doresc și ce le motivează?

women-fist_2509597b55% dintre femeile din România declar? c? sunt fericite cu via?a pe care o au la ora actual?, buy cialis elementele care contribuie la fericirea lor fiind atitudinea fa?? de via??, stuff rela?ia cu partenerul ?i statutul social, potrivit unui studiu marca Discovery Networks, care ?i-a propus s? afle ce anume le face pe femeile din ziua de azi s? se simt? împlinite, în contextul carierei, al familiei ?i al societ??ii în general.

Cercetarea pe baz? de chestionar ?i interviu a fost realizat? în a doua jum?tate a anului 2012, pe un e?antion de 5.500 de femei cu vârste cuprinse între 20 ?i 49 de ani, din 11 ??ri din Europa (inclusiv România), Rusia ?i Africa de Sud, abordând subiecte foarte diverse, precum partenerul ideal, atitudinea fa?? de munc? ?i rela?ia dintre femei ?i pozi?iile de putere, banii sau împ?r?irea responsabilit??ilor casnice.

„Am f?cut acest studiu pentru c? am dorit s? în?elegem mai bine publicul feminin al canalelor noastre. Dar, în loc s? începem cu a întreba ce anume î?i doresc de la programele TV, am mers la esen?a problemei ?i am întrebat femeile ce î?i doresc de la via??, ce anume le motiveaz? ?i cum î?i evalueaz? situa?ia actual?. Având r?spunsurile, diferite pentru cele 11 ??ri care au f?cut parte din studiu, am putut apoi face ?i pasul urm?tor ?i am încercat s? contur?m TLC, televiziunea noastr? dedicat? femeilor, în a?a fel încât s? r?spund? acelor cerin?e”, a spus Ada Roseti, director de programe, Europa de Sud-Est, Discovery Networks CEEMEA.

Principalele elemente care contribuie la fericirea femeilor sunt: atitudinea fa?? de via??, rela?ia cu partenerul, echilibrul între frumuse?ea interioar? ?i cea exterioar?, rela?iile cu familia si prietenii, statutul social. Femeile fericite sunt încrez?toare în ele însele ?i simt c? de?in controlul asupra vie?ii lor (65%). Cu toate acestea, 51% dintre femeile tinere (20 -29 de ani) din România resimt puternic presiunea de a face cele mai bune alegeri pentru a fi fericite, fiind într-un moment al vie?ii în care nu au atins un echilibru interior în ceea ce prive?te cariera, rela?ia cu un partener stabil ?i banii. 30% dintre femeile cu vârste cuprinse între 20-24 de ani sunt de acord cu afirma?ia urm?toare „Exist? prea multe a?tept?ri în ceea ce m? prive?te. Prea mul?i se a?teapt? s? fiu perfect?”, în timp ce 51% dintre femeile tinere din România (20 – 29 de ani), 63% din Rusia ?i 35% din Marea Britanie sunt de acord cu afirma?ia urm?toare: „Nu am ob?inut cât de multe mi-a? fi dorit pân? la vârsta mea”.

Femeile c?s?torite sunt mai fericite (46%) decât cele implicate într-o rela?ie de concubinaj (40%) sau cele care au o rela?ie cu un partener, dar nu locuiesc împreun? cu acesta (32%). Femeile c?s?torite care au declarat c? sunt fericite sunt de cel pu?in dou? ori mai numeroase decât cele singure care au spus acela?i lucru (21%). Mai mult decât atât, rezultatele arat? c? femeile c?s?torite de peste 10 ani (45%) sunt la fel de fericite ca ?i cele proasp?t c?s?torite (45%).

Banii ?i un corp frumos nu apar pe lista primelor zece tr?s?turi pe care o femeie le caut? la un b?rbat. Stereotipurile masculine, cum ar fi banii (18%) ?i aspectul fizic (8%), nu se reg?sesc între primele zece calit??i pe care femeile le caut? la partenerul lor de via??.Femeile din România pun mare pre? pe în?elegere ?i loialitate (89%), onestitate (78%) ?i pe sim?ul umorului (54%), fa?? de cele din Rusia care v?d ca prioritare atribute masculine mai tradi?ionale, precum hot?rârea, exercitarea controlului ?i aspectul financiar.

Sursa

Comentarii

comentarii