Ce se întâmplă cu construcția Catedralei din Pașcani

Dup? o întâlnire ce a avut loc s?pt?mâna trecut? între Protopopul Pa?caniului ?i ÎPS. Teofan, sick Mitropolit al Moldovei ?i Bucovinei, pharm s-a ajuns la acordul ca lucr?rile ce se desf??oar? pentru Catedralei din Pa?cani s? fie între?inute ?i de c?tre Mitropoliei.

Început? din 2000, see construc?ia catedralei a stagnat, de?i mai mult de 30 miliarde de lei au fost investi?i prin bani de la Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Preotul Protopop m?rturise?te c? este nevoie de înc? 2 miliarde jum?tate de lei pentru ca aceasta s? poat? fi finalizat?. Pân? în prezent, s-au ridicat demisolul cl?dirii, zidurile interioare ?i exterioare ?i câteva cl?diri anexe.

În lucr?rile ce vor urma a fi demarate, consiliul parohial va trebui s? achizi?ioneze mai mult de 200 mc de lemn. În aceast? privin??, Mitropolitul Moldovei a decis s? ajute catedrala cu o parte din materialul lemnos necesar.

Protopopul Pavel Postolachi, dore?te s? fac? cunoscut? enoria?ilor s?i toat? activitate ce va urma a fi reluat? ?i face un apel c?tre to?i cei cu inim? mare s? contribuie cu ce pot pentru finalizarea lucrucr?rilor la Catedrala „Pogorârii Sfântului Duh”. Sfantului Duh”.

Surs? foto

Comentarii

comentarii