Ce semnifică Vinerea Mare?

iisus-rastignit-pe-cruceZiua de vineri este ziua în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost r?stignit ?i a murit pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc, health motiv pentru care aceast? zi ?i-a dobândit numele de Vinerea Mare.

Ultima zi din postul Pa?tilor se s?rb?tore?te de to?i cre?tinii prin participarea la slujba Prohodului Domnului. Deoarece este o zi în care se ?ine post negru, check adic? nu se m?nânc? ?i nu se bea decât ap? toat? ziua, mai poart? ?i numele de Vinerea Patimilor sau Vinerea Seac?.

În Vinerea Mare, se scoate Sfântul Epitaf (sau Sfântul Aer) în mijlocul bisericii, pe sub care cre?tinii pot trece pân? în dup? amiaza zilei de sâmb?t?. Conform tradi?iei,  cei care trec de trei ori pe sub Sfântul Aer  vor sc?pa de durerile de cap ?i de spate pe tot parcursul anului, iar cei care î?i ?terg ochii cu marginea epitafului nu vor avea probleme cu vederea.

La slujb?, cre?tinii cânt? Prohodul Domnului, iar mai apoi înconjoar? biserica cu Sfântul Epitaf, care este a?ezat în cele din urm? pe masa din mijlocul bisericii.

În Vinerea Mare nu se ar?, nu se seam?n? ?i nu se s?desc pomi pentru c? nu vor rodi. Gospodinele nu au voie s? coac?, s? coas?, s? ?eas? sau s? spele rufe. De asemenea, cre?tinii nu m?nânc? urzici sau mâncare g?tit? cu o?et deoarece când Iisus era r?stignit pe Cruce, a fost b?tut cu urzici, iar buzele i-au fost udate cu o?et.

Conform spuselor unor cercet?tori etnografi, în comunit??ile tradi?ionale se consider? c? Vinerea Mare, odat? cu moartea Mântuitorului, deschide un timp al haosului si întunericului, oamenii r?mânând f?r? protec?ie divin?. Se spunea c? Vinerea Mare ar echivala cu 12 vineri obi?nuite, denumirea de Vinerea Seac? explicându-se prin postul negru pe care mul?i oameni obi?nuiau s?-l ?in?. Cine face vreun r?u semenului s?u în aceast? zi va fi pedepsit înzecit pentru fapta sa.

Sursa

Comentarii

comentarii