Ce trebuie să faci ca să devii pompier

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului
Iaşi organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care
realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne.

PRINCIPALELE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan
Cuza" Bucureşti :
– locuri scoase la concurs: 34;
– concurs de admitere în sesiunea iulie-august 2019;
– durata studiilor : 4 ani;
– locurile sunt comune pentru bărbaţi şi femei;
– termen de înscriere: 24 mai 2019.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti
– locuri scoase la concurs: 300;
– concurs de admitere în sesiunea ianuarie 2020;
– durata studiilor : 1an;
– locurile sunt comune pentru bărbaţi şi femei;
– termen de înscriere: 15 noiembrie 2019.

Condiţii de înscriere pentru candidaţi:

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de invăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 să aibă cetăţenia română şi domiciliul în Romania;
 să cunoască limba română scris şi vorbit;
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale
Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare
psihologică potrivit reglementărilor specifice în domeniu;
 să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care
participă la concurs;
 să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

 să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi
practicate în societate;
 să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmarire penală ori
de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea ;
 să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite
prin lege;
 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de
minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învaţamânt
de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin
notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de
învăţământ.

Cei interesaţi, pentru a fi luaţi în evidenţă, se pot adresa Serviciului
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă "Mihail
Grigore Sturdza" al Judeţului Iaşi, cu sediul în strada Lascăr Catargi, nr. 59,
telefon 0232.41.21.21.,fax 0232.213617, 214470 ,e-mail isujiasi@gmail.com sau
pot accesa paginile oficiale de internet: www.igsu.ro ,
www.academiadepolitie.ro , www.scoaladepompieri.ro .

Comentarii

comentarii