Cea mai mare ameninţare pentru medicină. Aproape un milion de oameni mor anual din cauza unui obicei pe care îl are şi unul din doi români

downloadToate cele 193 de state membre ONU, pharm inclusiv România, vor semna o declara?ie comun? prin care se angajeaz? s? lupte împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice, care ucid în medie 700.000 de oameni anual.

‘E ironic cum un lucru atât de mic poate cauza o amenin?are atât de mare. Dar e o problem? global? de s?n?tate care are nevoie de un r?spuns global’, a declarat Jeffrey LeJeune, profesor la Universitatea Ohio, în cadrul Adun?rii Generale a ONU de la New York.

De?i datele arat? c? 700.000 de oameni mor anual din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice, cifra ar putea fi, de fapt, mult mai mare, deoarece nu exist? un sistem de monitorizare global? a num?rului victimelor ?i deoarece unor decese cauzate de bacteriile rezistente la medicamente le sunt atribuite alte cauze.

Cercet?torii au avertizat de acum zeci de ani asupra acestei probleme, când companiile farmaceutice au început produc?ia industrial? de antibiotice. În ultimii ani, mai multe studii au crescut gradul de con?tientizare a acestei probleme, iar acum ONU ofer? în premier? un r?spuns global.

Sursa noteaz? c?, în doi ani, agen?iile ONU îi vor transmite Secretarului general al Na?iunilor Unite, post ocupat în prezent de sud-coreeanul Ban Ki-moon, un ‘update’ cu privire la rezultatele luptei împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice.

Unul din doi români iau antibiotice f?r? prescrip?ie

Unul din doi români urmeaz? anual un tratament cu antibiotice, uneori f?r? motive bine întemeiate. R?ceala, gripa ?i toxiinfec?iile alimentare sunt printre bolile care nu ar trebui tratate cu antibiotice, dar acest lucru se întâmpl? frecvent. Uneori pentru c? o parte din medici prescriu aceste medicamente cu prea mare u?urin??. Alteori pentru c? pacien?ii se trateaz? dup? ureche, iar unii farmaci?ti sunt de acord s? le vând? aceste pastile f?r? re?et?. Datele ultimului raport al Comisiei Europene arat? c? 18% dintre români obi?nuiesc s? ia antibiotice f?r? a avea o re?et? de la un medic, asta în timp ce media european? la acest capitol este de doar 3%. Exper?ii din domeniul s?n?t??ii avertizeaz? c? abuzul de antibiotice poate duce la sfâr?itul medicinei moderne.

Statisticile de specialitate arat? c? zilnic 600.000 de români urmeaz? un tratament cu antibiotice. Aceast? cifr? ne claseaz? pe locul doi la nivel de Uniunea European? în ceea ce prive?te consumul de antibiotice. Datele arat? c? într-un an un român din doi urmeaz? un tratament cu antibiotice.

Grecii sunt singurii europeni care iau mai multe antibiotice decât noi. Pe locul trei la nivel de UE la capitolul consumului mare de antibiotice se afl? Belgia, urmat? de Cipru ?i Fran?a, potrivit ultimului raport al Comisiei Europene pe aceast? tem?. La polul opus se afl? Olanda, Estonia, Letonia, Ungaria ?i Austria.

Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii (OMS) sau membrii comisiei de s?n?tate din Comisia European? au atras în numeroase rânduri aten?ia c? utilizarea în exces a antibioticelor poate avea consecin?e dezastruoase pentru omenire.

În urm? cu aproape patru ani, dr. Margaret Chan, directorul general al OMS, avertiza asupra pericolului declan??rii unei crize în sistemul medical, generat? de evolu?ia bacteriilor din ce în ce mai rezistente la antibiotice.

Sursa

Comentarii

comentarii