Ceainăria CNMS îşi aşteaptă vizitatorii

    Consiliul elevilor din cadrul  Colegiului Na?ional „Mihail Sadoveanu” organizeaz? a III-a edi?ie a Ceain?riei CNMS în perioada  25 februarie – 1 martie. Scopul activit??ii este crearea unei atmosfere pl?cute, patient calde, thumb  de comunicare ?i interactivitate, unde elevii împreun? cu profesorii s? poat? socializa într-un mod distins, al?turi de o can? de ceai cald ?i o pr?jitur? „ca la mama acas?”.

Vor exista elevi voluntari care se ocup? de buna desf??urare a atelierului  ?i elevi care au f?cut pr?jituri de cas? ?i le scot spre vânzare, împ?rt??ind totodat? ?i re?etele. Zilnic, o echip? de serviciu se ocup? de ceai ?i pr?jituri. Sumele colectate vor fi gestionate de c?tre Consiliul Elevilor pentru a organiza ?i alte activit??i care au în vedere: acte caritabile, concursuri,etc. În cadrul ceain?riei va fi organizat? o expozi?ie de m?r?i?oare ?i felicit?ri lucrate manual pentru a întâmpina prim?vara într-un mod pl?cut ?i practic. Expozi?ia va fi realizat? în parteneriat cu ?coala Special? din Pa?cani. Pe parcursul activit??ii din „mica ceain?rie”, vor fi organizate diverse prezent?ri de proiecte ?i oportunit??i destinate elevilor, precum:

  •  Parlamentul european al tinerilor ?i un proiect de dezvoltare personal?;
  •   Vizion?ri de filme istorice, documentare, ecraniz?ri dup? opere literare;
  •  De asemeni, domnii profesori au posibilitatea s?-?i ?in? o or? de curs sau de consiliere/dirigen?ie în acest cadru non-formal, având posiblilitatea s? le prezinte elevilor filme documentare.

Sursa

Comentarii

comentarii