Cei de la Facebook doresc să devină sursa noastră de știri

Datorit? faptului c? de?iNewswire650n puterea financiar?, generic cei de la Facebook doresc s? ofere ?tiri printr-un nou serviciu numit Newswire.

Facebook este una dintre cele mai populare re?ele de socializare ?i, sales în acela?i timp, prostate reprezint? o entitate cu o putere financiar? spectaculoas?, capabil? s? activeze în domenii tot mai diversificate. Cea mai recent? ini?iativ?, care nu are neap?rat leg?tur? cu ideea de socializare, poart? numele de Newswire. Acesta este un nou serviciu lansat recent, menit s? ofere cele mai atractive ?tiri. 

Facebook Newswire este lansat într-o perioad? în care organiza?iile clasice de media preiau o parte semnificativ? dintr-un buletin de ?tiri din re?ele de socializare. Chiar dac? nu sunt consemnate ca surse de informa?ii, feedback-ul publicului la o anumit? ?tire este deseori preluat în timp real de pe servicii gen Facebook ?i Twitter.

În acest context, scopul oficial al Newswire este de a ajuta jurnali?tii s? ,,g?seasc?, s? partajeze ?i s? integreze con?inutul demn de ?tiri” într-un mod mult mai facil pornind de la Facebook. Algoritmii din spatele acestui nou serviciu al companiei lui Mark Zuckerberg nu sunt noi. Are la baz? Storyful, o unealt? foarte popular? folosit? de redac?ii de ?tiri pentru descoperirea ?i verificarea con?inutului desprins din re?elele de socializare. Ca un mic detaliu, Newswire nu va agrega doar ?tiri desprinse din post?rile unor organiza?ii mai mici sau mai mari, ci ?i post?rile unor oameni obi?nui?i, dac? jurnali?tii le consider? material demn de a fi preluat. 

Sursa

Comentarii

comentarii