Cei mici vor avea Orăşelul Copiilor în Paşcani

oraselil copiilor

În câteva zile, no rx copii se vor putea bucura de doi oameni de z?pad?, generic un Mo? Cr?ciun, c?su?e de poveste ?i brazi cu leduri, care vor fi amplasate în pia?a Casei de Cultur? Pa?cani.

Astfel, în câteva zile, produsele achizi?ionate din bani de la bugetul local, vor fi amplasate. Momentan, au sosit Oamenii de z?pad? ?i un Mo? Cr?ciun, cu o în?l?ime de peste 2 metri. Ei sunt din material cauciucat ?i sunt pe aer comprimat.

Pentru ca loca?ia s? fie amenajat?, sunt a?teptate ?i cele dou? c?su?e de poveste cu cerdac ?i brazii artificiali din fibr? ?i cu leduri.

?i pentru c? tot se face Or??elul Copiilor, cet??enii ora?ului sunt ruga?i, de administra?ia local?, s? p?streze obiectele ce vor fi amplasate ?i loca?ia s? nu fie distrus?.

Amintim c? de câteva zile în centrul ora?ului, de la Casa de Cultur? se aud colinde, program ce va fi p?strat pân? la s?rb?torile de iarn?.

Pentru achizi?ionarea acestora s-au cheltuit 280 lei / buc – baloanele sub form? de om de z?pad? ?i Mo? Cr?ciun; 640 lei / buc – brad cu în?l?imea de 1.80 cm, din fibr? ?i leduri, 1.399 leu / buc – c?su?a.

Sursa

Comentarii

comentarii