Cele mai noi locuri de joacă din Paşcani vor fi închise

loc-de-joacaSpa?iile special amenajate pentru copii urmeaz? s? fie închise pe timpul nop?ii, sovaldi a hot?rât viceprimarul Vasile Axinte, viagra în urma solicit?rilor unor locatari.

Ei au reclamat c? acolo se adun? odat?, illness cu l?sarea serii, tineri care consum? alcool ?i fac g?l?gie. Mai mult, acolo unde se joac? copiii, intr? ?i câinii vagabonzi, dar vin ?i p??c?neni cu câini de companie ?i las? mizerie în urm?.
Parcurile vor fi închise ?i deschise de Poli?ia Local?. Programul de func?ionare este de la 07.00 la 22.00 pe timp de var? ?i de la 08.00 la 17.00 pe timp de iarn?. Mai mult, în parcuri este interzis? intrarea cu animalele de companie precum ?i consumul de alcool ?i sunt prev?zute sanc?iuni, conform unui regulament aprobat de Consiliul Local Pa?cani în anul 2011.
Men?ion?m c? astfel de informa?ii ar trebui s? fie afi?ate la intrarea în locurile de joac?. Administra?ia local? inten?ioneaz? s? mai amenajeze înc? patru noi astfel de loca?ii, anul viitor.

Sursa

Comentarii

comentarii