Cele noua vieti ale telefoanelor mobile

Principalii operatori telecom ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si schimba vechile terminale cu unele noi, salve prin intermediul serviciilor de buy-back. Ce nu se stie este ca telefoanele predate sunt reconditionate, pills si apoi revandute tot in Romania.

Romanii î?i schimbau telefonul mobil, story înainte de criz?, o dat? la 18 luni. In prezent, aceast? perioad? a crescut la 24 de luni, iar unii nu renun?? la telefon decat atunci cand se stric? iremediabil. Pentru a-i încuraja pe utilizatori s? renun?e la vechile terminale, principalii operatori de telefonie mobila au lansat a?a-numitele servicii de buy-back.

Orange Romania  a fost primul operator de telecomunica?ii care a lansat un astfel de serviciu în Romania, în urm? cu un an ?i jum?tate, iar recent ?i Cosmote a pornit o campanie similar?.

„Recesiunea a provocat o modificare în obiceiurile consumatorilor. Perioada de utilizare a unui telefon mobil a crescut de la 18 luni, în medie, înainte de recesiune, la aproape doi ani, în prezent. Dac? lu?m în calcul faptul c? în ultimii ani au fost comercializate în ?ara noastr? milioane de terminale, putem spune c? prin aceast? campanie de buy-back adres?m o pia?? poten?ial? de multe milioane de aparate“, a declarat Mihai B?rbu?, sales and customer care division director Cosmote Romania.

De la lansarea serviciului de buy-back ?i pan? în prezent, Orange a colectat 54.000 de terminale. „Obiectivul Orange Romania pentru 2011 este s? atingem o rat? de colectare de 10% din totalul telefoanelor trimise în pia?? de-a lungul anului, iar la nivelul grupului France Telecom – Orange, obiectivul este ca, pan? în 2015, s? se ating? o rat? de colectare de 50%; (rata de colectare = raportul dintre telefoanele introduse pe pia?? fa?? de cele colectate – n.red.)“, a declarat, pentru Capital, Sorin Blideran, senior product manager Orange Romania.

Care este traseul mobilelor

Telefoanele mobile colectate de c?tre Orange, aflate înc? în stare de func?ionare, sunt predate pentru recomercializare c?tre compania B2X. Aparatele în stare grav? de deterioare ?i care nu mai pot fi folosite sunt predate spre reciclare c?tre partenerul CCR Logistic. Terminalele preluate de B2X trec printr-o etap? de recondi?ionare, dup? care sunt recomercializate pe mai multe pie?e.

Potrivit lui Stavros Karydas, regional manager B2X, telefoanele mobile sunt reparate în centrele speciale ale companiei, ?i apoi sunt revandute în ??ri din Europa de Est, inclusiv în Romania. In ceea ce prive?te centrele de repara?ie, compania german? B2X lucreaz? ?i cu companii din Romania, precum Germanos, Cordon Electronics ?i Regenersis.

Trebuie men?ionat c? Regenersis este o companie britanic? ce a mai activat în ?ara noastr?. In anul 2005, britanicii au cump?rat o firm? local? ?i au pus bazele Fonebak Servicii SRL. Firma, care se ocupa cu produc?ia de telefoane mobile din componente reciclate ?i revanzarea lor în ??ri din Africa, ?i-a încetat activitatea dup? doi ani. Regenersis a deschis un nou birou în Romania în 2008.

Partenerul Cosmote în cadrul campaniei de buy-back este Canai (SE Europe) SRL. „Firma este omologul la nivel na?ional al companiei-mam? din Grecia, Corpcom, care garanteaz? pentru respectarea condi?iilor contractuale de c?tre Canai. Partenerul Canai stabile?te unde sunt trimise telefoanele mobile“, potrivit lui Mihai B?rbu?.

Minimum 10 euro per telefon

Atat Orange, cat ?i Cosmote ofer? utilizatorilor minimum 10 euro pentru un telefon mobil. „Dac? ini?ial se oferea un cupon de reducere numai pentru telefoanele înc? în stare de func?ionare, începand cu octombrie 2010 se acord? un astfel de cupon ?i pentru terminalele aflate într-o stare avansat? de degradare, singura condi?ie fiind ca telefonul s? se aprind? ?i s? se sting?“, explic? Sorin Blideran, de la Orange Romania.

Pentru telefoanele aflate într-o stare mai bun? de func?ionare, clien?ii au posibilitatea de a face o evaluare direct pe site-ul Orange. La Cosmote, pentru a fi eligibile în programul de buy-back, telefoanele mobile trebuie s? includ? bateria, s? fie func?ionale, s? aib? tastatura complet? ?i ecranul f?r? cr?p?turi. Pentru un astfel de telefon vechi predat, la contractarea sau reînnoirea serviciilor de voce Cosmote, cump?r?torul prime?te un cupon electronic în valoare minim? de 10 euro, respectiv 15 euro pentru servicii de internet mobil.

Consumatorul poate folosi maximum trei cupoane valorice pentru achizi?ia unui produs/serviciu ?i poate efectua maximum dou? astfel de tranzac?ii pe lun? în cazul achizi?iei de abonamente de servicii de voce ?i date, fie ca ofert? de reten?ie, fie ca nou abonat Cosmote.

Perioada de utilizare a unui telefon mobil a crescut de la 18 luni, în medie, înainte de recesiune, la aproape doi ani, în prezent. Mihai B?rbu?, Cosmote Romania.

54.000
de terminale a colectat Orangede la lansarea serviciului de buy-back ?i pan? în prezent.

Sursa

Comentarii

comentarii