Celebrează familia!

      Complexul Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i particip? la ac?iunea „S?pt?mâna familiei, check s?pt?mâna f?r? TV”, ed ini?iat? de Asocia?ia Zibo Help, here ajuns? la cea de-a IV-a edi?ie ?i derulat? în acest an în perioada 1 – 5 aprilie 2013, în cadrul programului „S? ?tii mai multe, s? fii mai bun”, implementat de Ministerul Educa?iei Na?ionale.

În acest context, în data de 3 aprilie 2013, Complexul Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i ofer? acces gratuit tuturor elevilor ?i copiilor pre?colari, precum ?i  înso?itorilor acestora, care se vor prezenta la muzee cu biletul personalizat ce poate fi desc?rcat de pe site-ul www.zibo.ro.

Muzeele din cadrul Complexului Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i care particip? la ac?iune sunt: Muzeul Unirii (str. L?pu?neanu nr 14), tel. 0232314614; Muzeul „Poni – Cern?tescu” (str. Mihail Kog?lniceanu nr. 7 B), tel. 0232267759; Muzeul Memorial „Mihail Kog?lniceanu” (str. Mihail Kog?lniceanu nr. 11), tel. 0232258422; Muzeul Viei ?i Vinului din Hârl?u (str. Logof?t T?utu nr. 7), tel. 0232720866 ?i Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa (str. Unirii, nr. 34, Comuna Ruginoasa), tel. 0232734087.
Pentru buna desf??urare a activit??ilor recomand?m programarea vizitelor la muzee la numerele de telefon men?ionate mai sus.

Prin acest proiect, Complexul Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i ?i Asocia?ia Zibo Help î?i propun organizarea de activit??i extracurriculare ?i extra?colare împreun? cu familia ?i ?coala, având ca scop semnalarea riscului reprezentat de petrecerea unui timpul îndelungat în fa?a televizorului ?i identificarea altor modalit??i de petrecere a timpului liber.

Sursa

Comentarii

comentarii