Centrul de Excelență Pașcani își deschide porțile

centruCentrul de Excelen?? din Pa?cani î?i deschide por?ile pentru elevii de gimnaziu ?i liceu. Grupele au fost aprobate, site ?i urmeaz? înscrierea elevilor ?i a profesorilor. Testele ini?iale, doctor cât ?i cele de selec?ie, treatment se vor desf??ura la Casa Corpului Didactic din Pa?cani, strada Drago? Vod?.

Disciplinele pentru care se va continua preg?tirea centralizat? în acest an ?colar sunt urm?toarele: Matematic?, clasele III-IV, Limba ?i Literatura Român?, clasele VII-IX, Istorie clasa a XII-a, Matematic? clasele V-VIII, Fizic?, clasele VII-VIII, Chimie clasa a IX-a ?i Informatic? clasele IX-X.

Cererile de înscriere ale elevilor interesa?i vor fi transmise pân? miercuri, 2 decembrie 2015 la secretariatul Colegiului Na?ional “Mihail Sadoveanu”, profesor coordonator Carmen Dimitriu, directorul CEX Pa?cani. Primele ?edin?e, la toate disciplinele, vor fi programate în intervalul 3-6 decembrie 2015.

Rolul Centrului de Excelen?? este acela de a asigura tinerilor cu abilit??i speciale o preg?tire deosebit?, bine focalizat? pe aptitudinile ?i nevoile lor de instruire, de a promova metodologii ?i instrumente pentru depistarea valorilor autentice ?i stimularea creativit??ii specifice.

Sursa

Comentarii

comentarii