Centrul Pașcaniului, târg pentru samsarii de mașini

centrul-pascaniului-309x200B?taie de joc cu parc?rile din Pa?cani. Tot mai mul?i ?oferi dar ?i trec?tori se plâng de zecile de ma?ini parcate pe str?zile municipiului pentru a fi vândute. Practic centrul ora?ului a fost tranformat în bazar de ma?ini f?r? ca autorit??ile locale s? intervin?.

La insisten?ele reporterilor de la BIT TV Prim?ria Pa?cani a recunoscut c? nu au ce cauta în zona central? ma?inile expuse la vânzare. În acest sens este chiar o hot?râre a Consiliului Local, clinic nr 168, emis? înc? din 2008, în care sunt prev?zute ?i sanc?iuni ustur?toare între 500 ?i 1000 de lei.

Purt?torul de cuvânt sus?ine c? în ultimii ani a fost aplicat? doar o singur? amend? dar ?i aceasta a fost anulat? pe motiv c? poli?i?tii au trecut în procesul verbal un alt proprietar al ma?inii.

Poli?i?tii locali, principalii responsabili de aceast? situa?ie par s? fie complicii celor care profit? din cauza lipsei autorit??ii publice. Unii dintre ei s-au transformat peste noapte în avoca?ii samasarilor de ma?ini. Oamenii legii spun c? refuz? s? aplice hot?rârea pe motiv c? ar fi gre?it? deoarece Prim?ria nu a amenajat un loc de vânzare pentru ma?ini.

Al?ii îns?, tot de la Poli?ia Local? din Pa?cani abia la insisten?ele presei au ie?it ast?zi s? î?i fac? meseria. Au pus câteva avertismente pe parbrizele ma?inilor ?i se laud? c? au dat 17 amenzi în acest an, în valoare total? de 1650 de lei. Datele sunt în contradic?ie cu declara?ia purt?torului de cuvânt dar ?i cu matematica deoarece la un calcul simplu valoarea amenzilor ar fi trebuit s? fie cel pu?in de peste 4000 de lei.

Din cauza complicit??ii ?i a lipsei de reac?ie a poli?i?tilor locali, vânz?torii de ma?ini au început s? î?i fac? de cap pe domeniul public. Întreba?i de reporteri de ce parcheaz? ilegal ma?inile scoase la vânzare unii au r?spuns sec: „Tr?iesc în România ?i fac ce vreau!” sau „Sunt pl?titor de taxe ?i parchez unde vreau!”.

Men?ion?m c? tot mai mul?i ?oferi din Pa?cani se plâng c? nu au unde s? î?i parcheze ma?inile mai ales în timpul zilei deoarece locurile special amenajate sunt ocupate cu ma?inile sta?ionate la vânzare, de luni de zile.

Prim?ria nu are înc? o eviden?? exact? a num?rului de ma?ini ?i nici a necesarului de parc?ri.

Sursa

Comentarii

comentarii