Centrului social pentru copii săraci de la Ruginoasa i s-au acordat 1,4 miliarde de lei vechi

290px-Po?ta_din_RuginoasaCentrul social de zi pentru copii s?raci din Ruginoasa a primit o finan?are de 1.4 miliarde de lei vechi pentru dot?rile interioare. Centrul va fi dat în folosin?? din toamn?.

Proiectului a început în 2006, hospital când Ministerul Muncii a alocat suma de aproximativ 12 miliarde de lei vechi. A urmat apoi începerea construc?iei cl?dirii, care s-a finalizat de câteva luni. Cl?direa nu dispunea îns? de mobilier, echipamente tehnice, utilit??i ?i nu avea aviz pentru func?ionare. Cu noua finan?are de la Ministerul Muncii, 1.4 miliarde de lei vechi, se vor achizi?iona toate cele necesare, astfel încât din toamna acestui an centrul s? func?ioneze în condi?ii normale.

Institu?ia are drept obiectiv reintegrarea social? ?i ?colar? a copiilor afla?i în dificultate, precum ?i prevenirea abandonului ?colar. Practic, 25 de elevi cu vârste cuprinse între 7 ?i 14 ani vor petrece patru ore pe zi, dup? terminarea sau înaintea programului ?colar, unde î?i vor face temele, se vor juca ?i vor primi o mas? cald?. Edilul comunei Ruginoasa, Ionel Moraru, a precizat c? va încerca ?i accesarea unui program afterschool pentru elevii din comun?.

Sursa

Comentarii

comentarii